Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Kertek rendben tartása

2020 június 22. –
Önkormányzati, települési hírek

A helyi környezetvédelemről szóló 22/2015 (IX. 25) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanok tisztán tartása, a gaz és gyomnövények eltávolítása a tulajdonos, vagy a használó kötelezettsége. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete szerint, aki ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, akár kettőszázezer forintig terjedő bírsággal sújtható, és a Polgármesteri Hivatal kényszerkaszálást is elrendelhet.

A környezetvédelmi rendelet betartására és betartatására azért van szükség, mert az ingatlanon elterjedő gaz és gyomnövények allergiás megbetegedéseket okozhatnak a környékbeli lakosság körében. Felkérem a tulajdonosokat és a használókat, hogy rendszeresen kísérjék figyelemmel ingatlanaik állapotát, és az elterjedt gaz, illetve gyomnövény esetén tegyék meg a szükséges intézkedéseket. A Polgármesteri Hivatal májustól a vegetációs időszak végéig ellenőrzi a kötelezettség teljesítését.

Továbbá tájékoztatást adok arról is, hogy az ingatlan előtti, melletti, és a mögötte lévő rész, illetve az árok tisztántartása is tulajdonosok, vagy a használók feladata. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a parlagfűre külön magasabb szintű jogszabályok vonatkoznak, amellyel kapcsolatban a Gödöllői Járási Hivatal jár el.

 

A fás szárú növényekkel kapcsolatban 2020. április 1-jén egy új önkormányzati rendelet lépett hatályba. Ennek alapján a magántulajdonú ingatlanon 20 cm-nél vastagabb törzsátmérőjű fát, illetve a közterületen minden fás szárú növényt csak jegyzői engedéllyel szabad kivágni. A magántulajdonon történő fakivágási szándék bejelentése illetékmentes. A közterületi fakivágási engedélyért 3.000.-Ft. illetéket kell fizetni. Felhívom a figyelmet arra, hogy az engedély nélkül eltávolított fás szárú növény miatt a Polgármesteri Hivatal akár kettőszázezer forintig terjedő bírságot is kiszabhat. A kivágott fát pótolni kell, de a rendelet lehetőséget biztosít a pénzbeli megváltásra. Közterületen fát, cserjét csak a polgármester hozzájárulásával lehet elhelyezni.  

A fás szárú növényekkel és az ingatlanok tisztán tartásával kapcsolatos kérdéseiket, bejelentéseiket, észrevételeiket elektronikus úton a kornyezetvedelem@csomor.hu, e-mailre, telefonon a 28/544-034 számra, és postai úton a 2141 Csömör, Szabadság út 5. sz. alatti címre tehetik meg.         

 

 

                                                                                       

                                                                                                 Dr. Katona Péter

                                                                                                          jegyző

Megszakítás