Üdvözöljük!

Köszöntötték a pedagógusokat

2021 június 08. –
Önkormányzati, települési hírek

A pedagógusokat az aktuàlis szabàlyok betartàsa mellett, idèn rendhagyó módon köszöntötte az önkormànyzat. Minden intèzmènybe külön làtogattak el, az ott dolgozókat viràggal köszöntöttèk, illetve àtadtàk “Az èv pedagógusa” elismerèseket. Az âltalànos iskolàban idèn egy gyèmàntdiplomàst, Vaffler Sebestyènnèt is köszöntött Fàbri Istvàn polgàrmester ès Tormay-Lestàk Mària alpolgàrmester. A díjazottakról cikkünkben olvashatnak részleteket.

Fodor Mária óvodapedagógus, Nefelejcs Művészeti Óvoda
Fodor Mária 1969-ben, Szamosújváron született. Gyermekkora óta arra vágyott, hogy óvónő lehessen. 1999-ben férjével és két gyermekével átköltöztek Magyarországra. Ekkor jelentkezett a Tessedik Sámuel Főiskola Óvodapedagógus szakára. Ezzel párhuzamosan nemzetiségi pedagógiát is végzett. A diploma megszerzése után egy alapítványnál helyezkedett el, ahol pedagógusként dolgozott.
2006-ban felvételt nyert a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvodába. Ekkor már Csömörön élt családjával. Az akkori tagóvodában, a Kacsóh Pongrác utcai óvodában kapott lehetőséget. Beosztott párjával, Maléth Gizellával magas szintű óvónői munkát végeztek. Már ebben az időben is kapott jelölést az Év pedagógusa címre. Az óvoda programjának megfelelő ovigalériában meghívott művészként megcsillogtatta népi játszóházi foglalkozástervező képesítését és határtalan szeretetét a népművészet iránt. Videofelvételt készített kolléganőjével projekttevékenységükről, ezzel is segítve a többi kolléga munkáját. Folyamatos továbbképzéssel gazdagította tudását. 2016-ban a Szarvasi Gál Ferenc Főiskolán szakvizsgázott gyógytestnevelés szakon.
2018-ban kérte áthelyezését a Laki utcai óvodába. Ekkor kérte fel Böde Julianna intézményvezető az óvodás gyermekek mozgásfejlesztésére. Annak érdekében, hogy még precízebben végezhesse a feladatot, még ebben az évben elvégezte a 120 órás Alapozó terápiát, és az 50 órás Alapozó terápiás ráképzést. 2018 óta végzi a rászoruló gyermekek mozgásfejlesztését és oszlopos tagja a Nárcisz csoportnak.
2020-ban úgy döntött, hogy jelentkezik pedagógusminősítésre. Ennek sikere érdekében elvégzett egy 10 órás felkészítő tanfolyamot. 2021 márciusában 100%-os teljesítménnyel megszerezte a Pedagógus-II minősítést.
A vírushelyzet miatti zárások idején online kapcsolatot tartott fenn mind a Nárcisz csoport, mind a mozgásfejlesztésre járó gyermekek szüleivel, ahol heti rendszerességgel juttatta el az általa összeállított fejlesztési anyagot, így segítve a szülőket a karantén idején.
Aktív tagja az intézményünk szakmai munkaközösségének. Bemutató foglalkozásokat vállal, munkáját mindig nagy lelkesedéssel, precizitással végzi. Nagy szerepet vállal a település rendezvényeinek sikeres lebonyolításában. Hivatásának érzi mind az óvónői, mind a mozgásfejlesztő tevékenységét. Magánemberként és pedagógusként is példás életet él.

Fodor Mária_c
 
Fülöpné Szakolczai Nóra, Mátyás Király Általános Iskola
 
Sokoldalúság, kreativitás, szakmai és emberi igényesség, vezetőként kiemelkedő problémamegoldó képesség, eltökéltség, céltudatosság, motiválásra való készség, nyitott gondolkodás, innovációra való fogékonyság jellemzi Fülöpné Szakolczai Nóra pedagógust, akinek neve összeforrt a Csömöri Mátyás Király Általános Iskolával.

Pedagógusszülők gyermekeként talán nem véletlen, hogy szakmai élete az oktatás irányába terelődött. Szülei példáját követve hivatástudattal, lelkesedéssel, szeretettel vitte tovább a szülői mintát.  2000. augusztus elseje óta a csömöri tantestület meghatározó alakja, egyénisége. Munkaközösség-vezetőként rengeteg kollégát terelgetett, tanított a pálya szépségeire, fortélyaira. Jó vezetőként képviselte érdekeiket, szeretettel egyengette útjukat. A közösségen belüli emberi kapcsolatok ápolására is sok energiát fordított, emlékezetes programokat szervezett.

A sport iránti szeretete vezette a testnevelés felé, amit sok éve jól kamatoztat a testnevelés irányultságú osztályok tanításában. Fontos számára, hogy a jövő generációja átitatódjon a sport szeretetével, és a mozgás a gyermekek természetes igényévé váljon.
Mára már tradícióvá, hagyománnyá nőtt rendezvények fűződnek a nevéhez, ilyen az évente megrendezésre kerülő Márton-bál és az iskolai Családi nap, melynek kitalálója, főszervezője hosszú évek óta. Ezen programok az egész oktatási intézményt átfogják, mozgósítják, melynek koordinálása elképesztő szervezői munkát kíván, amit Nóra évek óta hatalmas energiával, lelkesedéssel végez. Képes a rendezvények folyamatos megújítására, színesítésére.
A napközis Ki? Mit? Tud?, amit szakmai igényességgel megújított és színvonalas iskolai eseménnyé emelt, jól tükrözi kiemelkedő szervező képességét és az innovációk iránti elkötelezettségét.
Bármilyen tevékenységi körben is dolgozik, mindig az igényesség, szakmaiság és a felelősségtudat jellemzi munkáját.

Az általános iskolában Vaffler Sebestyénné, gyémánt diplomást is köszöntötték, aki egész pályafutását a csömöri általános iskolában töltötte.
 
Fülöpné, VAffler_c
 
Kovács Jenő Gyula, Krammer Teréz Zeneiskola
 
Kovács Jenő Gyula 2007 szeptembere óta tanít a Krammer Teréz Zeneiskolában. A Katasztrófavédelem Központi Zenekarának (ismertebb nevén: Tűzoltózenekar) tagjaként, hivatásos zenészként is fontos volt számára, hogy tanárként is dolgozhasson. A kezdetektől fogva lelkiismeretes, elhivatott pedagógusként végzi munkáját, melyet a tanulószámának növekedése is jól mutat. Sokat tett a klarinét és szaxofon hangszer népszerűsítéséért, nagyobb növendékei továbbképző évfolyamon is folytatják tanulmányaikat, a tanszakon folyamatos a túljelentkezés.
 
A Krammer Big Band együttest a kezdetektől segíti hangszeres közreműködőként és a szaxofon szólam vezetőjeként. Az együttes első és második CD lemezének elkészítésében, a tanítványok, amatőr zenészek felkészítésében kimagasló munkát végzett szólampróbákkal, a zenei hanganyag javításának és kialakításának segítésével. Az Ifjúsági Fúvószenekar fejlesztését folyamatos szólampróbákkal és kamarazenei foglalkozásokkal segíti, szükség szerint a zenekar vezetésében és zenei táborok szervezésében, lebonyolításában is szerepet vállal. Tanítványait alapos és igényes hangszeres tanulásra neveli, figyelemmel kíséri elméleti órákon és zenekari-kamarazenei csoportokban való haladásukat. 2020-ban szaxofon kvartett együttesével fellépett az Esztergomi Bazilikában.
 
A fúvós tanszakot 2013 óta munkaközösség-vezetőként irányítja, segíti. A tanszak szakmai munkájának fejlesztésében elkötelezett pedagógusként és vezetőként vesz részt. Javaslataival, szakmai útmutatással segíti a tanszakon tanító kollégáit és ezzel a teljes intézmény fejlesztését, vezetését.
 
A tanórai feladatokon túlmenően tanszaki és zeneiskolai többlet feladatokban is rendszeresen részt vesz, együttműködik más hangszeres és vokális tanszakokkal, zenekarokkal, kamaracsoportokkal. Munkájával rendszeresen segíti a Fúvószenekari Találkozók megszervezését, a külföldi együttesekkel való kapcsolattartást, utazások és helyi zenei események megrendezését. Kollégáival, tanulókkal, szülőkkel való kapcsolata kiváló, elkötelezettségét és példaadó pedagógusi munkáját mindenki elismeri.

Kovács Jenő_c

Megszakítás