Üdvözöljük!

Közbiztonsági körkép

2012 augusztus 07. –
Önkormányzati, települési hírek

Több pillérre helyezték a közbiztonságot 2010 óta. Az eddig megvalósult fejlesztésekről, ezek eredményeiről és a jövőbeni tervekről Pásztor Sándort, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnökét kérdeztük.

Új közbiztonsági koncepciót alkotott az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 2011-ben. Miért volt erre szükség?

Az előző közbiztonsági koncepció elavult volt, jó néhány éve alkotta meg az előző képviselő-testület. Az új koncepció legfontosabb változása, hogy nevesítettük a fejlesztési elképzeléseket, tételesen felsoroltuk benne, hogy melyek azok a célok, amelyeket közép- és hosszútávon szeretne elérni a képviselő-testület Csömör közbiztonságának javítása érdekében. További lényeges változást jelent az is, hogy konkrétan a településre vonatkozó statisztikai adatokra támaszkodtunk, ugyanis az előző koncepció olyan adatokat, kimutatásokat használt, amelyek nem konkrétan Csömörről szóltak, hanem a rendőrség által kiadott, az egész körzetre, több településre vonatkozó bűneseményekre, bűncselekményekre. 

Az új koncepció kialakításába több szakértőt bevontunk. Nagymértékben támaszkodtunk az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság kültagjának, Perlaki Attila rendőrezredesnek az iránymutatására, hiszen ő komoly szaktekintély ezen a területen. Véleményeztettük a polgármesterrel, alpolgármesterrel, a polgárőrséggel, a körzeti megbízottakkal, valamint a kistarcsai rendőrőrs vezetőjével, és az ő javaslataikat beépítve vittük a koncepciót a képviselő-testület elé, akik módosítás nélkül fogadták el.

Mit tett az önkormányzat 2010 óta a közbiztonság javításáért?

Volt mit tenni! 2010-ben volt egy jól működő polgárőrségünk, akik kaptak egy bizonyos támogatást az önkormányzattól, és volt egy rendőr körzeti megbízottunk.

A legfontosabb változás, hogy a polgárőrség támogatását jelentősen megnöveltük. Idén május végén beadtunk egy pályázatot a polgárőrség technikai fejlesztésére a Belügyminisztériumhoz. Ha sikerül nyerni, rádiókat, éjjellátó készülékeket, fényképezőgépet, és nem utolsósorban egy vadonatúj járőrautót tudunk biztosítani nekik. Idén végre irodát kapott a polgárőrség, a Rákóczi út 4.-ben, a körzeti megbízotti iroda mellett, így a rendőrséggel való együttműködést fizikailag is szorosabbá tettük. Az iroda biztosításával elértük, hogy munkakörülményeiket javítsuk, és hivatalos helyet biztosítsunk működésükhöz. 

Kozbiztonsag_iroda 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke és Mihalovics Bertalan, a polgárőrség vezetője a polgárőr iroda átadásán.

A különböző rendőrségi fejlesztéseknek köszönhetően – ez nem Csömör vagy a képviselő-testület érdeme – a Gödöllői Rendőrkapitányság tudott biztosítani még egy rendőr járőrt településünkre, így már két állandó körzeti megbízott dolgozik Csömörön. Ez példátlan a térségben, talán Veresegyházán van még ilyen. Az önkormányzat pedig járőrautó vásárlásával járult hozzá a fejlesztéshez, amit átadtunk a rendőrségnek járőrszolgálatra, a két csömöri körzeti megbízott kizárólagos használatára. 

Kozbiztonsag_jarorauto

Járőrautó elérhetősége: 70/2634-334

Nagy lépés a közbiztonság szempontjából a térfigyelő kamerarendszer telepítése és a próbaüzem elindítása. Ezzel egy több mint 1 éves munkafolyamatot zárhatunk le. Ettől a fejlesztéstől jelentős változásokat várunk, mind a közbiztonság, mind a közlekedésbiztonság, mind a közterületek biztonsága szempontjából. 

Hogyan készítették elő a térfigyelő kamerarendszer kiépítését?

Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság jelentős előkészítő munkát végzett, mielőtt árajánlatokat kért térfigyelő kamerarendszerek telepítésével foglalkozó cégektől. Az ajánlatok elemzése után, amelyek részletes árajánlatot és pontos műszaki paramétereket tartalmaztak, 3 céggel tárgyaltunk személyesen is. Ekkor került a bizottság kapcsolatba az ajánlatot tevő Erando Kft.-vel. Nem ők adták a legolcsóbb ajánlatot, de az általunk felkért szakértő véleménye szerint is az övéké a legjobb műszaki paraméterekkel rendelkező rendszer. Az Erando Kft.  Magyarországon  piacvezetőnek számít ezen a területen. A kiépítésre kerülő digitális kamerarendszer a legmodernebb üvegszálas technológiát alkalmazza, amelyet a Digi Kft. biztosít. Ez a technika éjjel-nappal megfelelő képminőséget ad.

Az egyeztetéseken kiderült, hogy az Erando Kft. tulajdonosa csömöri, és felajánlotta a térfigyelő kamerarendszer ingyenesen kiépítését a település részére. A bizottság és később a képviselő-testület is elfogadta a felajánlást.

A kamerák elhelyezésénél is körültekintően jártunk el: a bizottság javaslatait Fábri István polgármesterrel, Biró Attila alpolgármesterrel, Mondok Zoltánnal, a kistarcsai rendőrség őrsparancsnokával, a helyi körzeti megbízottakkal, a polgárőrséggel, valamint az Erando Kft. szakembereivel véleményeztettük. Civil fórumot tartottunk a kamerarendszer telepítéséről a helyi közösségek, egyesületek bevonásával, ahol döntően támogató észrevételekkel segítették a munkánkat.

2012 júliusától kísérleti jelleggel elindítottunk egy magáncéggel, a Relic-Őr Kft.-vel karöltve egy járőrszolgálatot, amely délután 6-tól hajnal 1-ig ellenőrzi a település neuralgikusnak tartott közterületeit: a Hősök terét, a Kispályát, a Bulgárkertet és az iskolaudvart. Megfigyelési, észlelési kötelezettségük van. 

Hosszabb ideje működik a Major úton, a HÉV-átjárónál a gyalogátkelőhely őrzése, amivel szintén a csömöri Relic-Őrt bíztuk meg. Egész tanévben reggel és tanítás után ők biztosítják, hogy a gyerekek biztonságosan át tudjanak menni az úttesten.

A mezőőri szolgálat részére nemrég egy új autót vásárolt az önkormányzat, így biztosítva, hogy a külterületen szolgálatot teljesítő mezőőrök munkafeltételei megfelelőek legyenek.

Ön szerint a lakosok mit érzékelnek a fejlesztésekből? Kap a bizottság vagy személyesen Ön visszajelzést? 

Örömmel vette mindenki, akivel eddig beszéltem, hogy végre van járőrautónk! A lakók érzékelik az erősebb rendőri jelenlétet. Nemrég megállított egy idős néni a pékségben, hogy: „Sanyikám, én még életemben nem láttam a Mező utcában rendőrautót, de most ott ment és lassan!” A polgárőrség tájékoztatása alapján érezhető, hogy az emberek jobban figyelnek és szólnak, ha szokatlan dolgot észlelnek. Ezt azért tartom fontosnak, mert azt jelenti, hogy a lakosság tudja, hogy léteznek, számolnak velük és számítanak rájuk. Tudják, hogy van járőrautó, tudják, hogy van polgárőrség, és azt is tudni fogják, hogy van éjszakai járőrszolgálat. A polgárőrséget mindig el lehet érni, 24 órás diszpécserszolgálatuk van, a körzeti megbízottak és a járőrautó száma is mindig kéznél van, hiszen a Csömöri Hírmondó minden lapszámában megjelentetjük, és a www.csomor.hu honlap címlapján is megtalálható. 

Fontosnak tartom, hogy a lakosság irányába megfelelő legyen a tájékoztatás, hogy állandósuljon, még inkább beépüljön a köztudatba, hogy hova lehet fordulni, honnan és kitől lehet szükség esetén segítséget kérni. Az egyéni biztonságérzet ugyanolyan fontos, mint a fejlesztéseknek köszönhető javuló közbiztonsági statisztika. 


A Csömöri Polgárőr Egyesület 1990-ben alakult,

civil kezdeményezésre. Vezetőjük Mihalovics Bertalan.

Jelenleg 34 fővel és 1 db járőrautóval teljesítenek szolgálatot Csömörön. Irodájuk a Rákóczi út 4.-ben található, a rendőr körzeti megbízottak irodája mellett. 24 órás diszpécserszolgálatot tartanak fent, bármikor elérhetők a 28/816-865-ös számon.


A környező településekhez képest milyen Csömör közbiztonsági helyzete?

Ezt a témakört két részre bontanám. Az egyik nagyon fontos dolog: a településé alapvetően jó, a környező településekhez képest sokkal jobb. Ami az összképet statisztikai szempontból rontja, az a bevásárlóközpont. Ha, tegyük fel, 25 esemény történik, nagy valószínűséggel 18 a bevásárlóközponthoz kötődik, de akkor is Csömör statisztikáját rontja. Ha csak a belterületi lakóövezetet nézzük, akkor – a rendőrségi tájékoztatás alapján – folyamatosan javul. Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság üléseire – közel másfél éve – minden alkalommal meghívjuk a közterület-felügyelőt és a körzeti megbízottakat, akik beszámolnak a közbiztonságot érintő eseményekről, és ebből látjuk, mikor milyen irányba kellene intézkedéseket tenni. 

Az állandó számonkérés, nyomonkövetés ezek szerint meghozza az eredményt?

Abszolút. Állandó napirendi pontként szerepel a beszámolójuk, és már automatikusan javaslatot tesznek, hogy hogyan lehetne elkerülni a bűncselekményeket, javítani a közbiztonságot. Elindult egy működő folyamat, a rendőrség is üdvözölte ezt a lehetőséget. A térfigyelő kamerarendszer felszerelése, működtetése is jelentősen segít majd a bűncselekmények megelőzésében, felderítésében, komoly visszatartó ereje van. Ezt a rendszert nem csak a körzeti megbízottak, hanem a nyomozók is fogják használni. Nem tud majd egy bűnöző sem kimenni Csömörről úgy, hogy ne legyen észlelhető. Nagy valószínűséggel a kamerarendszer elindulása, kitáblázása után már a településtáblánál visszafordulnak azok, akik „nem tisztességes” szándékkal érkeznek a településünkre.

Mindenesetre azt tudom mondani, hogy településünk közbiztonsága jó, és ehhez hozzátartozik a rendőri jelenlét és a polgárőrség lelkiismeretes munkája.

Milyen a csömöri közbiztonságért felelős szervek együttműködése? 

Jelentős változást sikerült elérni. Ennél a kijelentésemnél a rendőri vezetők által elmondottakra alapozok, mert többször hallottam tőlük: „jaj, de jó volna, ha csak megközelítené a rendőrség és a polgárőrség együttműködése, kapcsolattartása más településeken is a csömörit.” Példásnak minősítik. 

A rendőrség, a körzeti megbízottak, a polgárőrök együttműködnek, mindig mindenben egyeztetnek, mikor ki megy ki, hogy megy ki… Sokszor előfordul, hogy a szolgálatban lévő rendőrrel egy polgárőr is járőrözik, de fordítva is előfordul, hogy a polgárőr autóban ott van a szabadnapos rendőr. Ugyanez elmondható a Relic-Őr Kft.-ről mint magán biztonsági cégről, mindenki tudja, hogy ki mikor van kint terepen. Amikor nagyobb volumenű intézkedések vannak, ami több embert igényel, akkor összefognak és közösen koordinálják. 

Kozbiztonsag_jarorok

  Csömöri körzeti megbízottak

(Balról jobbra) 

Orbán Győző rendőr zászlós – elérhetősége: 20/9641-025 

Pap Zoltán rendőr zászlós – elérhetősége: 30/6300-949

 

Milyen fejlesztések várhatóak a közeljövőben?

Két fejlesztést tervezünk: a mezőőri szolgálat korszerűsítését és a polgárőrség új technikai eszközökkel való felszerelését. Utóbbi a Belügyminisztériumhoz beadott pályázattól függ. A mezőőri szolgálat szervezési és technikai fejlesztése az őszi időszakban lesz.  

Megszakítás