Üdvözöljük!

Közlemény a fűtéstámogatásról

2018 szeptember 04. –
Önkormányzati, települési hírek

A téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült háztartások is kaphatnak támogatást. A Csömör településen bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére téli rezsicsökkentés keretében egyszeri természetbeni támogatást nyújt Magyarország kormánya, azon igénylők részére, akik a korábbi rezsicsökkentés keretében biztosított földgáz-ártámogatásban nem részesültek.

Háztartásonként egy igénylés nyújtható be.

A támogatás igénylés szempontjából háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (4) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

A juttatás igényelendő formája:

  • tűzifa
  • szén
  • propán-bután palackos gáz
  • propán-bután tartályos gáz
  • fűtőolaj
  • pellet/brikett

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak  támogatásra.

Az igénybejelentő nyilatkozatokat személyesen kell beadni

  1. október 15-éig a Csömöri Polgármesteri Hivatalba.

A határidő utáni kérvényeket már nem fogadhatják.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának területi szervei az igénybejelentést szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálat keretében ellenőrizhetik. A vizsgálat lefolytatására a támogatás felhasználásának végső határidejéig kerülhet sor. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

Az igénybejelentések országos összesítését követően állami támogatás keretében kerül a támogatás biztosításra, melynek módjáról, határidejéről a későbbiekben a lakosságot tájékoztatjuk.

A nyilatkozat letölthető az önkormányzat honlapjáról a lenti linkről (téli reszicsökkentés- igénybejelentő nyilatkozat), valamint személyesen átvehető a Csömöri Polgármesteri Hivatalban.

A nyilatkozat leadására ügyfélfogadási időben van lehetőség, hétfő 08.00-18.00, szerda 08.00-16.00 óra között a Csömöri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán.

 

 

Megszakítás