Üdvözöljük!

Közmeghallgatás és településfejlesztési fórum

2011 május 19. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást és településfejlesztési fórumot tartott 2011. március 22-én a művelődési házban.

Az elmúlt évek közmeghallgatásaitól eltérően teltház mellett – több mint 120 fő részvételével – rendezte a képviselő-testület a választási kampány során is kilátásba helyezett fórumát, ahol többek között beszámoltak a település pénzügyi helyzetéről, tervezett költségvetéséről, a közeljövőben megvalósítandó fejlesztési elképzelésekről, valamint meghallgatták a lakosok felvetéseit, megválaszolták a felmerülő kérdéseket.

 

Elsőként Fábri István polgármester ismertette azokat a pénzügyi nehézségeket, melyek a költésvetés tervezése során gondot okoztak; valamint azokat a lépéseket, melyek az előző vezetés által előnytelenül megkötött szerződések módosítására irányultak.

 

Eigler Tamás pénzügyi bizottsági elnök ésMarosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertették atelepülés 2011. évi költségvetését. Eigler Tamás úgy véli, Csömör az elmúlt években rengeteg pénzt dobott ki az ablakon, olyan célokra, melyek eredményét nem látjuk a település életében. A település hitelállománya megegyezik az éves költségvetésével, és ez áldozatokkal jár. Elsőként jelentősen csökkentették a Polgármesteri Hivatal működési költségeit, más intézményeken azonban nem szándékoztak spórolni, sőt, az általános iskola és a községgondnokság az előző évihez képest nagyobb keretből gazdálkodhat.

 

A költségvetéssel kapcsolatos lakossági kérdések a csatorna- és útépítésekre, valamint az adó kintlévőségek behajtására vonatkoztak. Válaszaikban a képviselők arról számoltak be, hogy 2011-ben és 2012-ben szinte kizárólag a Ker-Hu szerződésben rögzített környezetvédelmi beruházások megvalósítására lesz lehetőség (mivel, ha ezt a céltámogatást nem megfelelően használja fel az önkormányzat, akkor vissza kell fizetni). Egyéb fejlesztések nagy valószínűséggel csak ez után valósulhatnak meg.

 

Fábri István hangsúlyozta, hogy nem megszorításról van szó, hanem racionalizálásról. Hosszú távon szeretnének takarékos gazdálkodást folytatni, és az adódó plusz bevételeket kizárólag fejlesztésekre kívánják fordítani.

 

A közeljövő fejlesztéseiről számolt be a fórum következő részében Fábri István polgármester, Biró Attilaalpolgármester, Tormay-LestákMária oktatási, sport- és kulturális bizottsági elnök, és Pásztor Sándor ügyrendiés közbiztonsági bizottsági elnök. 

 

Mint a testület tagjai beszámoltak róla, már tavasszal számos közlekedésbiztonsági beruházást terveznek: gyalogátkelőhely, járda és új parkolási rendszer is szerepel a tervekben. Hamarosan sor kerül a Kacsóh Pongrác úti óvoda tetőszerkezetének javítására is. Néhány, eddig elhanyagolt területen kiépül a közvilágítás. Több közterület átalakítását, parkosítását tervezi az önkormányzati vezetés, emellett padokat és szeméttárolókat kívánnak elhelyezni a település számos pontján. Várhatóan irányjelző táblák és térképek is segítik majd az idelátogatók tájékozódását. 

Fábri István ismertette a Sport Kft. átalakításának folyamatát, melynek révén új szervezeti forma jön létre és a versenysporttal szemben a tömegsport az eddiginél nagyobb teret kap majd a sportcsarnokban.

 

Az ismertető után újra a lakosság kapott kérdezési, hozzászólási lehetőséget. Szó esett többek között a Kistarcsai út forgalmának korlátozási lehetőségeiről, a 3. számú bekötőútról, valamint a településszerkezeti terv egyes kérdéseiről.

 

Megszakítás