Üdvözöljük!

Közmeghallgatást tartott az önkormányzat

2021 december 08. –
Önkormányzati, települési hírek

2021. december 6-án tartotta az önkormányzat közmeghallgatását a Petőfi Sándor Művelődési Ház nagytermében. Mivel az önkormányzat törvényi kötelezettségének tett eleget, ezért az intézményben elrendelt rendezvénytilalmat a közmeghallgatás erejéig feloldották. Vélhetően a járványhelyzetnek tudható be, hogy az eseményen igen alacsony számban vettek részt érdeklődő csömöri polgárok.

A napirendi pontoknak megfelelően elsőként Fábri István polgármester ismertette az önkormányzat költségvetésének alakulását a járványhelyzetben. Mint elmondta, a központi elvonások, a magas infláció és az építőipari árak drasztikus emelkedése jelentősen megnehezíti az önkormányzat pénzügyi helyzetét, ugyanakkor igyekeznek meghatározott alapelvek mentén gazdálkodni. Ezen elvek alapján a működést változatlan színvonalon szükséges biztosítani, beleértve azokat a lakosság számára juttatott támogatásokat is, amelyek az oktatás-nevelés, valamint a környezetvédelem és a fenntarthatóság területeit érintik.

Lényegesnek tartják megvalósítani a fontos, megfelelően előkészített beruházásokat. Az elmúlt időszakban felújították az iskola játszóterét, folyamatban van egy új sportpálya, valamint egy kerékpáros montain bike és cross pálya kialakítása, továbbá átadták a Csömöri Vendégházat.

Több beruházás halasztható, illetve további egyeztetéseket igényel. Ilyen a bölcsődeépítés, mivel a jelenlegi férőhely-igényeket az önkormányzat a szolgáltató szerződések révén képes kielégíteni. Emellett a halasztást indokolja a beruházási költségek nagymértékű emelkedése, ami azt eredményezte, hogy az eredeti pályázat révén lehetetlenné vált a megvalósítás, ezért az önkormányzat egy új bölcsődeépítési pályázaton indult és nyert.

Az új iskola építése – amelyhez az önkormányzat jelentős mértékű ingatlanvásárlással járult hozzá – egyelőre csúszik. A helyi intézmények közül tervben van a Rózsakert Evangélikus Óvoda bővítése is, egyházi forrásból.

A polgármester elmondta, hogy továbbra is pályázati forrásból  tervezik megvalósítani a még hiányzó, Csömört a fővárossal összekötő kerékpárutat, lévén a belterületi kerékpárutak már önerőből megépültek.

A következő tervezett nagyberuházás a Petőfi Sándor Művelődési Ház szabadtéri közösségi tereinek bővítése, amelyhez az önkormányzat megvásárolta a szomszédos telket, ráadásul a közelmúltban megnyílt egy új, ígéretes pályázati lehetőség, amelyből a projekt megvalósítható lenne.

Ezt követően Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette a járványhelyzet kezelésére tett önkormányzati intézkedéseket. Mint elmondta, a vírushelyzet kezdete óta az önkormányzat százmilliós nagyságrendben költött védőfelszerelésekre, ózongenerátorokra, valamint a dolgozók rendszeres tesztelésére. A Szociális Alapszolgáltatási Központ oroszlánrészt vállalt a feladatok koordinálásában, munkájukat eleinte önkéntesek, valamint a bezárt önkormányzati intézményekből átirányított dolgozók segítették. A feladatok a járványhelyzet enyhülésével sem csökkentek, ugyanis új ellátottak kerültek a SZAK látókörébe, ezért az önkormányzat gépjárművásárlással és új státusz biztosításával támogatta az intézmény feladatellátását.

Az alpolgármester emellett arról is beszélt, hogy az elmúlt nyáron sikerült megoldani, hogy a teljes nyári szünet idejére biztosítson az önkormányzat ingyenes gyermekfelügyeletet azon gyermekek számára, akiknek a szülei másképp nem tudják megoldani a napközbeni felügyeletet.

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke a közlekedési fejlesztésekről számolt be. Mint elmondta, az önkormányzat engedélyes tervekkel rendelkezik a Hősök tere átépítésére, valamint a Széchenyi úti mini körforgalom bővítésére.

A rendkívül balesetveszélyes Laky-bekötőút és az M0-s szervizút kereszteződésére vonatkozóan az önkormányzat saját költségén terveztetett körforgalmat, majd a terveket ingyenesen az illetékes, a megvalósítást végző közútkezelő rendelkezésére bocsátotta, ám a megépítés egyelőre várat magára.

A szintén baleseti gócpontnak számító Major úti HÉV-átjáró vonatkozásában közös bejáráson vettek részt a MÁV-HÉV Zrt., a közútkezelő, valamint az önkormányzat képviselői. Minden érintett egyetértett a beavatkozás szükségességében, ám az önkormányzat az ügy gyorsítása érdekében magára vállalta, hogy a szükséges terveket saját költségén elkészítteti.

Ezt követően a megjelentek tették fel  kérdéseiket.

Szipli Sándor a Szedervölgyi út aszfaltozatlan szakaszának járhatatlan voltára panaszkodott. Eigler Tamás beruházási tanácsnok, majd Fábri István polgármester válaszukban kifejtették, hogy bár a belterületi lakóövezeti utak aszfaltozása élvez prioritást, az önkormányzat szívesen támogat minden, nem belterületi önerős lakossági útépítési kezdeményezést és egyeztetést kezdeményeznek az érintettekkel. Sipos Tamás képviselő jelezte, hogy a Községgondnokság már ígéretet tett arra, hogy néhány napon belül elvégzik a legsürgősebb javítási feladatokat a földúton.

Szipli Sándor elfogadta a választ és egyben köszönetét fejezte ki, hogy az önkormányzat hathatós segítségével sikerült megoldást találni egy hosszú ideje fennálló környezetvédelmi problémára.

(Az önkormányzat a pandémia miatt lehetőséget nyújtott arra is, hogy a közmeghallgatás napjáig e-mailben küldjék el kérdéseiket a lakosok. A megadott határidőig egy észrevétel érkezett, amely a Weekendbusszal kapcsolatos. A kérdésre az érintett lakos e-mailben kap választ.)

 

Megszakítás