Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Közterület-felügyelőt keres a Polgármesteri Hivatal

2020 április 28. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömöri Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Próbaidő időtartama:                      6 hónap

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Csömör nagyközség közigazgatás területén általános közterület-felügyelői feladatok ellátása. Bűnmegelőzési feladatok végrehajtásában való közreműködés, a szükséges intézkedések megtétele a közterület rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében. Fellépés az épített és természeti környezet védelmének biztosítása érdekében. A közbiztonság és a közrend védelmének biztosítása, az önkormányzati vagyon védelme. A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenységek megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.

Illetmény és juttatások: a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény alapján.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • középiskola/gimnázium, rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség, középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga megléte
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság a 78/1999. XII.29) EüM-BM együttes rendeletében foglaltak szerint.

Pályázat elbírálásánál előny jelent:

 • közterület-felügyeletnél vagy rendészeti vonalon szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai
 • egészségügyi, pszichikai alkalmasság meglétét igazoló dokumentum másolata.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. május 22.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás