Üdvözöljük!

Kútfúrás szabályosan

2014 május 22. –
Önkormányzati, települési hírek

Az ingatlanon belüli kútfúrást a „felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló” 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet szabályozza.

Aki kútfúrásra készül, az alábbi előírásokat kell betartania:

–          Vízbeszerzésre csak a talajvízadó réteg vehető figyelembe (szűrőzhető be), amennyiben a kiképzés során mégsem a talajvízadó réteg lesz beszűrve, hanem a rétegvízadó, akkor az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségtől vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

–          A vízkivétel más engedélyezett vízhasználatot nem sérthet.

–          A vízkivétel nem haladhatja meg az évi 500 m3-t.

–          A kút kivitelezését úgy kell elvégezni, hogy a felszínalatti vizek minősége ne sérülhessen (a kútpalást mellett agyagtömedékelés).

–          Gondoskodni kell a kút megfelelő lezárásáról, állagmegóvásáról, a kút környezetét tisztán kell tartani.

–          Amennyiben a kút vize ivóvízigény kielégítését szolgálja, figyelembe kell venni a közegészségügyi követelményeket.  

–          A kitermelt víz használata során keletkező szennyvíz a környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről gondoskodni kell.

–          A kút létesítése után használatbavételi engedélyt kell kérni a hatóságtól.

 

A fentiektől eltérő kútfúrás esetén a környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

 

 

                                                                                                          Dr. Katona Péter
                                                                                                          jegyző
 
Megszakítás