Üdvözöljük!

Meghívó

2015 március 11. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 12-én, csütörtökön 16.00 órakor tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2015. március 12-én, csütörtökön 16.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Csömör, Szabadság út 5.

 

 

N A P I R E N D

 

 

TÁRGY                                                                                                                   ELŐTERJESZTŐ

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                             Fábri István

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről               polgármester

 

2.) Tájékoztatás a Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület                      Pásztor Sándor

2014. évben végzett tevékenységéről                                                          bizottsági elnök

Ügyrendi, Sport és Közbiztonsági Bizottság

Meghívott vendég:

Szőke Zoltán elnök (Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület)

 

3.) Krammer Teréz Zeneiskola beszámolója                                             Tormay-Lesták Mária

a 2014/2015-ös tanév I. félévéről                                                                   alpolgármester

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (Polgármesteri Hivatal)

Meghívott vendég:

Ráduly Ildikó igazgató (Krammer Teréz Zeneiskola)

 

4.) Mátyás Király Általános Iskola I. félévi értékelése                                    Tormay-Lesták Mária

a statisztikai számok tükrében                                                                     alpolgármester

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Bátovszky János igazgató (Mátyás Király Általános Iskola)


 

5.) Az angol nyelv oktatásának bevezetése első osztálytól,                 Tormay-Lesták Mária

szakkör formájában a Mátyás Király Általános Iskolában                  alpolgármester

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)                              

Meghívott vendég:                                                                                             

Bátovszky János igazgató (Mátyás Király Általános Iskola)

 

6.) Csömör Nagyközség Településszerkezeti Tervének, Helyi          Tihanyi Ferenc

Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének eseti                      bizottsági elnök

módosítása

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előadó: Király Noémi főépítész (P.H.)   

 

7.) Petőfi Sándor Művelődési Ház Szervezeti és Működési                Dr. Szarka Zsuzsanna

Szabályzatának módosítása                                                                            bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Szeltner László igazgató (Petőfi Sándor Művelődési Ház)

 

8.) Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési     Dr. Szarka Zsuzsanna

Szabályzatának módosítása                                                                           bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Hegyesiné Nagy Ibolya intézményvezető

(Szociális Alapszolgáltatási Központ)

 

9.) Sinka István Községi Könyvtár Szervezeti és Működési                Dr. Szarka Zsuzsanna

Szabályzatának módosítása                                                                            bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Veresné Boda Mária intézményvezető (Sinka István Községi Könyvtár)

 

10.) A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról, azok               Dr. Szarka Zsuzsanna

igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet        bizottsági elnök

megalkotása

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

11.) A települési hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati       Tihanyi Ferenc

rendelet módosítása                                                                                         bizottsági elnök

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

12.) Csömöri Községgondnokság megszüntetése                                     Fábri István

                                                                                                                                 polgármester

 

13.) A Rákospalotai határút és az M0-s által határolt                             Fábri István

terület lezárása                                                                                                   polgármester

 

14.) Törvényességi felhívás megvizsgálása utcanév elnevezés          Dr. Katona Péter

tárgyában                                                                                                               jegyző

 

15.) Rendezési tervek módosítását végző cég kiválasztása                  Tihanyi Ferenc

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                                  bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)                                        

 

16.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései                     Képviselők

                                                                                                                                  Hivatalvezetők

 

 

 

Csömör, 2015. március 6.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Fábri István
polgármester

A meghívó letölthető innen. 

Megszakítás