Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Meghívó

2014 november 24. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 27-én, csütörtökön 16.00 órakor tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2014. november 27-én, csütörtökön 16.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Csömör, Szabadság út 5.

 

N A P I R E N D

 

TÁRGY                                                                                                                   ELŐTERJESZTŐ

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                             Fábri István

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről               polgármester

 

2.) Csömör Nagyközség Önkormányzata és a Csömöri Szlovák         Eigler Tamás

Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési                           bizottsági elnök

megállapodás-tervezet megvitatása

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (Polgármesteri Hivatal)

Meghívott vendég:

Szabó Erzsébet elnök (Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat)

 

3.) Csömöri Tót Hagyományok Háza udvarán                                          Eigler Tamás

önálló tetőszerkezet építése                                                                          bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég:

Szabó Erzsébet elnök (Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat)

 

4.) Csömör Nagyközség Önkormányzata és a Csömöri Német           Eigler Tamás

Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési                           bizottsági elnök

megállapodás-tervezet megvitatása

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előadó: Marosi Éva pénzügyi  osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég:

Dunavölgyi Illés Sándorné elnök (Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat)

5.) ÁROP-3.A.2-2013-2013-0050 Szervezetfejlesztési pályázat                      Tormay-Lesták Mária

lezárása                                                                                                                  alpolgármester

Meghívott vendég: Türk Edina projektmenedzser,

Biró Attila önkormányzati projektfelelős

 

6.) Területi védőnői álláspályázatra                                                            Dr. Szarka Zsuzsanna

jelentkező pályázó meghallgatása                                                                bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                       

 

7.) Külső bizottsági tag eskütétele                                                               Fábri István

polgármester

 

8.) Ófaluban kialakítandó játszótér építése                                             Fábri István

Meghívott vendég: dr. Bándi Gyula képviselő-testületi elnök                     polgármester

(Csömöri Római Katolikus Egyházközség)

 

9.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői           Eigler Tamás

állására pályázat kiírása                                                                                 bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

 

10.) Pályázati kiírás főépítész munkakör betöltésére                           Tihanyi Ferenc

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                                         bizottsági elnök

Előadó: dr. Katona Péter jegyző

 

11.) 902/9 hrsz-ú ingatlan (HÉV-sarok) épületeinek bontása              Eigler Tamás

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)                                         beruházási tanácsnok

 

12.) A Relic-Őr Kft. éjszakai járőrszolgálatára vonatkozó                   Pásztor Sándor

szerződés megkötése                                                                                        bizottsági elnök

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

13.) Javaslat a 2015. évi belső ellenőrzési terve                                       Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                   bizottsági elnök

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

14.) Intézményi alapító okiratok módosítása                                           Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                    bizottsági elnök

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

15.) Intézményi személyi juttatási keretek alakulása                           Dr. Katona Péter

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)                                        jegyző

 

16.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései                      Képviselők

                                                                                                                                  Hivatalvezetők

 


 

– Z Á R T Ü L É S

 

 

1.) Területi védőnői és iskola-egészségügyi munkakörre kiírt           Dr. Szarka Zsuzsanna

álláspályázatra jelentkező pályázó meghallgatása                                bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság            

 

2.) Területi védőnői és iskola-egészségügyi munkakörre kiírt           Dr. Szarka Zsuzsanna

álláspályázat elbírálása                                                                                               bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság            

 

3.) Területi védőnői álláspályázat elbírálása                                            Dr. Szarka Zsuzsanna

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                        bizottsági elnök

 

 

 

Csömör, 2014. november 21.

Üdvözlettel:

 

 

 

Fábri István
polgármester

A meghívó letölthető innen. 

Megszakítás