Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Meghívó

2015 április 03. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 9-én csütörtökön, 16.00 órakor tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2015. április  9-én csütörtökön, 16.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Csömör, Szabadság út 5.

 

 

N A P I R E N D

 

 

TÁRGY                                                                                                                   ELŐTERJESZTŐ

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                             Fábri István

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről               polgármester

 

2.) A Gödöllői Rendőrkapitányság 2014. évi beszámolójának Pásztor Sándor

megvitatása                                                                                                                      bizottsági elnök

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság

Előadó: Vadász László igazgatási ügyintéző (Polgármesteri Hivatal)

Meghívott vendég:

Dr. Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok, rendőrkapitány (Gödöllői Rendőrkapitányság)

 

3.) A Nefelejcs Művészeti Óvodában                                                          Tormay-Lesták Mária

 a 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok                 alpolgármester

 száma és a beiratkozás időpontjának meghatározása

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Lukács Lászlóné igazgató (Nefelejcs Művészeti Óvoda)

Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens

 

4.) Óvodavezetői pályázat ütemezése                                                         Tormay-Lesták Mária

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)                               alpolgármester

Meghívott vendég: Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens


 

5.) A Mátyás Király Általános Iskola Alapító Okiratának                   Tormay-Lesták Mária

módosítása                                                                                                           alpolgármester

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Bátovszky János igazgató (Mátyás Király Általános Iskola) 

 

6.) Csömör Nagyközség Településszerkezeti Tervének, Helyi          Dr. Katona Péter

Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének eseti                      jegyző

módosítása

Előadó: Király Noémi főépítész (P.H.)   

 

7.) Közalkalmazottak kérelme bankszámla vezetési díj                      Dr. Katona Péter

megtérítésére                                                                                                      jegyző

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

8.) Csömör Nagyközség közbiztonsági koncepciójának                        Pásztor Sándor

megvitatása                                                                                                                     bizottsági elnök

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság

Előadó: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

9.) Szabadnapos rendőrök foglalkoztatásával kapcsolatos                  Pásztor Sándor

szerződés megvitatása                                                                                     bizottsági elnök

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság

Előadó: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

10.) Javaslat a Szabadság út és a Széchenyi út                                         Pásztor Sándor

 parkolási problémáira                                                                                     bizottsági elnök

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság

Előadó: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

11.) Támogatási kérelem sportversenyen való részvételre                  Pásztor Sándor

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság                                                   bizottsági elnök

Előadó: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

12.) Szabadtéri sportpálya fejlesztési és működtetési támogatási   Eigler Tamás

igénye                                                                                                                     bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég:

Válé Flórián ügyvezető (Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.)

 

13.) Pályázati kiírás területi és iskola-egészségügyi védőnői             Dr. Szarka Zsuzsanna

állásra                                                                                                                    bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

 

14.) Ellátási szerződés megkötése a Support Humán Segítő és          Dr. Szarka Zsuzsanna

Szolgáltató Alapítvánnyal családok átmeneti otthonának                   bizottsági elnök

igénybevételére

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

15.) Csömör, Ady Endre utca 1. szám alatti szolgálati lakás                Dr. Szarka Zsuzsanna

bérleti szerződésének meghosszabbítása                                                bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

16.) Javaslat bánya-rekultivációs szerződés módosítására                  Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                   bizottsági elnök

Előadó: dr. Katona Péter jegyző (P.H.)

 

17.) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. állásfoglalás kérése           Eigler Tamás

víziközmű vagyon állami tulajdonba adásáról                                         bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

18.) Személyi jellegű kiadási keret módosítása                                       Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                   bizottsági elnök

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

19.) Egészségház létesítésére költségkeret biztosítása                         Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                   bizottsági elnök

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

20.) A telekadóról szóló 2/1992.(I.2.) önkormányzati rendelet            Dr. Katona Péter

módosítása                                                                                                           jegyző

Előadó: Varga Mária Terézia adóügyi előadó (P.H.)

 

21.) Határozatmódosítás a Gödöllői Földhivatal kérésére                   Fábri István

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)                                        polgármester

 

22.) Törvényességi felhívás megvizsgálása utcanév elnevezés          Fábri István

tárgyában                                                                                                              polgármester

 

 

23.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései                     Képviselők

                                                                                                                                  Hivatalvezetők

 

 

 

Csömör, 2015. április 2.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Fábri István
polgármester

A meghívó letölthető innen. 

Megszakítás