Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Meghívó

2014 szeptember 19. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 25-én, csütörtökön 16,00 órakor tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2014. szeptember 25-én, csütörtökön 16,00 órakor

 

tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Csömör, Szabadság út 5.

 

 

N A P I R E N D

 

TÁRGY                                                                                                                   ELŐTERJESZTŐ

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                      Fábri István

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről               polgármester

 

2.) Beszámoló a főutak felújításáról                                                   Fábri István

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (Polgármesteri Hivatal)         polgármester

Meghívott vendég: Radák László ügyvezető (Komjáti-Design Kft.)

Hadar Árpád ügyvezető (ÁR-LA Magyarország Kft.)

 

3.) Csömör Nagyközség helyi fenntarthatósági programja                   Biró Attila

(LA21)                                                                                                   alpolgármester

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Dr. Kósi Kálmán erdőmérnök

(Budapesti Műszaki és G. Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszék)

 

4.) Temető és Községgondnokság fejlesztésének lehetőségei            Fábri István

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)                                      polgármester

Meghívott vendég: Ferencz Attila tervező (Vándorépítész Kft.)

 

5.) Gyógypedagógiai státusz létesítése a Nefelejcs Művészeti          Tormay-Lesták Mária

Óvodában                                                                                                bizottsági elnök

Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság                                                           

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P. H.)

Meghívott vendég: Lukács Lászlóné igazgató (Nefelejcs Művészeti Óvoda)

 

6.) Megbízási díj biztosítása pszichológus és pedagógus-                   Tormay-Lesták Mária

asszisztens foglalkoztatására a Mátyás Király Általános                   bizottsági elnök

Iskolában

Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság                                                           

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Bátovszky János  igazgató (Mátyás Király Általános Iskola)

 

7.) Gorkij fasori Csömöri Tót Hagyományok Házának              Fábri István

bővítési terve                                                                             polgármester

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Szabó Erzsébet elnök

(Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat)

 

8.) Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának                          Biró Attila

módosítási javaslatai                                                                            alpolgármester

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (Polgármesteri Hivatal)

Király Noémi főépítész (Polgármesteri Hivatal)

 

9.) Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.                    Tihanyi Ferenc

2013/2014. évadról szóló beszámolója                                                 képviselő

Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság                                                           

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Válé Flórián ügyvezető

(Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.)

 

10.) Lakossági komposztálási program                                                       Biró Attila

Meghívott vendég:                                                                                         alpolgármester

Gellért Miklós elnök (SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület)

 

11.) A hulladéklerakási díj központi emeléséből származó                Eigler Tamás

helyi hátrányok csökkentése – lakossági hulladéklerakás                   bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

12.) Ingatlanvásárlási ajánlat a Kálvária erdőn                                        Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                    bizottsági elnök

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

13.) Közterületi intézményi és lakossági hirdetőtáblák                        Biró Attila

kihelyezése                                                                                            alpolgármester

Előadó: Marosi Éva pénzügyi  osztályvezető (P.H.)

 

14.) Hyginett Kft. telepbővítéséhez szükséges vezetékes víz             Biró Attila

kiépítése                                                                                              alpolgármester

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)

 

 

15. Közlekedésfejlesztési program elindítása                                         Biró Attila

                                                                                                                 alpolgármester

 

16.) Állami pótelőirányzatok változásával összefüggő                         Eigler Tamás

költségvetési rendelet-módosítás                                                           bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

17.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései                      Képviselők

                                                                                                               Hivatalvezetők

 

 

 

Csömör, 2014. szeptember 19.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Fábri István
polgármester

A meghívó letölthető innen. 

Megszakítás