Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Meghívó

2015 április 30. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 7-én csütörtökön, 16.00 órakor tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2015. május 7-én csütörtökön, 16.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Csömör, Szabadság út 5.

 

 

 

N A P I R E N D

 

TÁRGY                                                                                                                   ELŐTERJESZTŐ

 

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                             Fábri István

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről               polgármester

 

2.) A Gödöllői Rendőrkapitányság 2014. évi beszámolójának            Pásztor Sándor

megvitatása                                                                                                          bizottsági elnök

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság

Előadó: Vadász László igazgatási ügyintéző (Polgármesteri Hivatal)

Meghívott vendég:

Dr. Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok, rendőrkapitány (Gödöllői Rendőrkapitányság)

 

3.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és                                  Dr. Szarka Zsuzsanna

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról                                                bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég:

Bátovszky János igazgató (Mátyás Király Általános Iskola)

Lukács Lászlóné igazgató (Nefelejcs Művészeti Óvoda)

Hegyesiné Nagy Ibolya intézményvezető (Szociális Alapszolgáltatási Központ)

Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens

 

 

 

4.) Pályázat a 2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetés                  Dr. Szarka Zsuzsanna

biztosításához                                                                                                     bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég:

Hegyesiné Nagy Ibolya intézményvezető (Szociális Alapszolgáltatási Központ)

 

5.) Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatról szóló                  Tihanyi Ferenc

1/2014.(I.16.) önkormányzati rendelet módosítása                                  bizottsági elnök

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előadó: Király Noémi főépítész (P.H.)

 

6.) Csömör Nagyközség településképi véleményezési                          Tihanyi Ferenc

eljárásának  megalkotása                                                                                bizottsági elnök

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előadó: Király Noémi főépítész (P.H.)

 

7.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi               Eigler Tamás

mérleg-beszámolójának megvitatása                                                         bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég:

Válé Flórián ügyvezető (Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.)

Lukács Gábor ügyvezető (Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)

 

8.) Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2014. évi   Eigler Tamás

mérleg-beszámolójának megvitatása                                                         bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég:

Válé Flórián ügyvezető (Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.)

 

9.) Erzsébet utca forgalomkorlátozásának ügye                                      Tormay-Lesták Mária

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)                                        alpolgármester

 

10.) 042. hrsz.-ú erdő megvásárlása                                                               Tihanyi Ferenc

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                                         bizottsági elnök

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)

 

11.) VODAFON bázisállomás bérleti szerződése                                   Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                   bizottsági elnök

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)


 

 

12.) Szabadság út és Árpád utca sarok rendezésére                               Fábri István

kivitelező kiválasztása (M)                                                                            polgármester

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)

 

13.) Defibrillátor javítási költsége                                                               Dr. Szarka Zsuzsanna

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                                    bizottsági elnök

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

14.) Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésekről                                               Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                   bizottsági elnök

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

15.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései                     Képviselők

                                                                                                                                  Hivatalvezetők

 

 

 

 

– Z Á R T    Ü L É S –

 

 

 

1.) Jelölés „Az év pedagógusa” címre                                                          Tormay-Lesták Mária

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P. H.)                              alpolgármester

 

 

 

Csömör, 2015. április 30.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Fábri István
polgármester

A meghívó letölthető innen. 

Megszakítás