Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Meghívó a Képviselő-testület december 12-ei ülésére

2019 december 07. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. december 12- én, 15.00 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

N A P I R E N D

 

TÁRGY                                                                                                                  

1.Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb 

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

ELŐTERJESZTŐ:Fábri István polgármester                                                            

 

2.Végre nem hajtott (folyamatban lévő) képviselő-testületi 

határozatok                                                                                                          

ELŐTERJESZTŐ: dr. Katona Péter jegyző

 

3.Együttműködési megállapodás a Csömöri Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzattal                                                                    

Meghívott vendég:

Szabó Erzsébet elnök (Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat)

ELŐTERJESZTŐ: dr. Katona Péter jegyző

 

4. Együttműködési megállapodás a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Csömörrel                                                                              

Meghívott vendég:

Drahos Réka Dalma elnök (Német Nemzetiségi Önkormányzat Csömör)

ELŐTERJESZTŐ: dr. Katona Péter jegyző

 

5. Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulásba delegált 

tagok választása                                                                                                

Előterjesztést készítette: Dr. Katona Péter jegyző (Polgármesteri Hivatal)

ELŐTERJESZTŐ:Fábri István polgármester                                                            

 

6. Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásba 

delegált tagok választása                                                                                 

Előterjesztést készítette: Dr. Katona Péter jegyző (P.H.)

ELŐTERJESZTŐ: Fábri István polgármester                                                           

 

7. A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda nyári 

zárva tartása                                                                                                        

Meghívott vendég: Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens (P.H.)

Böde Julianna igazgató (Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda)

ELŐTERJESZTŐ:Tormay-Lesták Mária alpolgármester

 

8. Gyermek és szociális étkezés térítési díjainak korrekciója

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                                   

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

ELŐTERJESZTŐ: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök

 

9. Csömör, Szabadság u. 2. szám alatti szolgálati lakás bérleti

szerződésének meghosszabbítása                                                               

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                                   

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

ELŐTERJESZTŐ: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök

 

10. Csömör, Vörösmarty utca 2. ingatlan bérbeadása 

pályázat kiírása                                                                                  

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

ELŐTERJESZTŐ: Eigler Tamás bizottsági elnök

 

11. Csömöri Községgondnokság Alapító Okiratának 

módosítása                                                                                                                      

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

ELŐTERJESZTŐ: Eigler Tamás bizottsági elnök

 

12. A Csömöri Községgondnokság intézményvezetői állására

pályázat kiírása                                                                                                 

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

ELŐTERJESZTŐ: Eigler Tamás bizottsági elnök

 

13. 2020. évi belső ellenőrzési feladatok tervezete 

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

ELŐTERJESZTŐ: Eigler Tamás bizottsági elnök

 

14. Környezetbarát síkosság-mentesítéshez forrás biztosítása 

Előterjesztést készítette:                                                                                    

Kulich Gábor ügyvezető (Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)

ELŐTERJESZTŐ: Onhausz Erzsébet  környezetvédelmi tanácsnok      

 

15. Közszolgáltató kiválasztása nem háztartási közművel 

összegyűjtött szennyvíz szállítására                                                                     

Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság

Előterjesztést készítette: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

ELŐTERJESZTŐ: Tihanyi Ferenc bizottsági elnök

 

16.Tinódi utca szélesítése – településrendezési 

szerződéstervezet módosítása                                                                                 

Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság                             

Előterjesztést készítette: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

ELŐTERJESZTŐ: Tihanyi Ferenc bizottsági elnök

 

17.Épülő bölcsőde kiviteli terveire tervező kiválasztása 

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                   

Előterjesztést készítette: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

ELŐTERJESZTŐ: Eigler Tamás bizottsági elnök

 

18. Laky bekötőút melletti gyalogos és kerékpáros útvonallal 

érintett 0147/126 hrsz. ingatlan rendezése                                                

Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság                            

Előterjesztést készítette: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

ELŐTERJESZTŐ: Onhausz Erzsébet bizottsági elnökhelyettes

 

19. Csömör Nagyközség Önkormányzata 2019. évi 

költségvetési  rendeletének módosítása                                                   

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

ELŐTERJESZTŐ: Eigler Tamás bizottsági elnök

 

20. Csömör Nagyközség Önkormányzata 

Közművelődési Rendeletének megalkotása                                             

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

ELŐTERJESZTŐ: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök

 

 21. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

a helyi kitűntetések és címek adományozásáról szóló                         

rendeletének módosítása – Elismerő Oklevél bevezetése

Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

ELŐTERJESZTŐ: Sipos Tamás elnökhelyettes

 

22. Közlekedésbiztonsági koncepció megtárgyalása 

Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság                                           

Előterjesztést készítette: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

ELŐTERJESZTŐ: Sipos Tamás elnökhelyettes

 

23. Közterületek használatáról és rendjéről szóló 

önkormányzati rendelet módosítása – közterület használati és         

behajtási díjak rendezése

Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság

Előterjesztést készítette: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

ELŐTERJESZTŐ: Sipos Tamás elnökhelyettes

 

24. Névhasználati kérelem elbírálása 

Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság                                           

Előterjesztést készítette: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

ELŐTERJESZTŐ: Sipos Tamás elnökhelyettes

 

25. Javaslattétel jutalmazási keret felhasználására

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

ELŐTERJESZTŐ: Eigler Tamás bizottsági elnök

 

26.Világversenyen részt vevő sportolók támogatása 

ELŐTERJESZTŐ:    Fábri István polgármester

                                                                                                                                

27. Szennyvíztisztító konzorciumi szerződésének módosítása 

Előterjesztést készítette: Dr. Katona Péter jegyző (P.H.)

ELŐTERJESZTŐ:    Fábri István polgármester

 

28.Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és 

Szabályozási tervének módosítása (SZT-M/1) tervezett                      

turisztikai célú lovarda területére (0147/110 hrsz.) című

tervmódosítás – Partnerségi és lakossági egyeztetésének lezárása

Előterjesztést készítette: Király Noémi főépítész (P.H.)

ELŐTERJESZTŐ:    Fábri István polgármester

 

 

29. Csömör Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2020. évi ülései

ELŐTERJESZTŐ:    Fábri István polgármester

                                                                                                                                 

30. 2020. évi igazgatási szünet elrendelése 

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

ELŐTERJESZTŐ: dr. Katona Péter jegyző                                                     

 

31. Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Képviselők, hivatalvezetők                                                                             

                                                                                                                                 

 

 A meghívó megtekinthető a kapcsolódó dokumentumok fülre kattintva.

Megszakítás