Üdvözöljük!

Megújul az ulicska, pataksétány épül

2012 október 29. –
Önkormányzati, települési hírek

Rövid összefoglaló az október 18-án tartott képviselő-testületi ülés legfontosabb döntéseiről.

Az ülés vendége volt dr. Pusztai Zsuzsanna járási biztos, aki ismertette a járási hivatal felállításával kapcsolatos elvárásokat, feladatokat. A járási biztos tájékoztatást adott arról, hogy a gyámhatósási ügyek és egyes szociális segélyezési formák ügyintézését, továbbá a lakcímnyilvántartást  veszik el az önkormányzatoktól. Ez azt jelenti, hogy januártól Gödöllőre, illetve a kistarcsai járási kirendeltségre kell majd az ügyfeleknek menniük. A jogszabály értelmében a képviselő-testületnek október 31-éig kell a polgármestert felhatalmaznia a járási szerződés aláírására, amelynek tartalmaznia kell az átadott létszámot, a munkatársak neveit, illetve a tárgyi eszközöket is. Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag úgy döntött, hogy a járási rendszer kialakításához szükséges megállapodás aláírására a polgármestert nem hatalmazza fel, a döntést a törvény által előírt 2012. október 31-i határidőig elhalasztja, egyúttal további egyeztetéseket kezdeményez az önkormányzat számára biztosítandó garanciák érvényesítési lehetőségeinek kidolgozására. Ennek két legfontosabb kritériuma a járási ügysegéd, valamint az átadandó dolgozók foglalkoztatásának biztosítása.

 

Szeltner László igazgató javaslatára megújul a Petőfi Sándor Művelődési Ház terembérleti díjainak konstrukciója, amely az eddigi szabálytalan rendszer helyett átlátható bérleti tarifastruktúra működését teszi lehetővé.

 

A testület áttekintést kapott Fábri István polgármestertől a legutóbbi lakossági közvélemény kutatás eredményeiről. A kutatási eredményekről hamarosan a Csömörön élők számára is tájékoztatást ad az önkormányzat. A polgármester továbbá ismertette az Ulicska rendezésére és a pataksétány kialakítására vonatkozó terveket, mely a Csömöri Civil Egyesület kezdeményezésére és önkéntes munkájával indult. A tervek szerint tavaszra a Szabadság úttól az Ulicskáig sétáló és pihenő övezetet alakítanak ki.

 

Új pályázati lehetőség nyílik az intézmények energetikai korszerűsítésére, melynek keretében várhatóan az általános iskola és a sportcsarnok energetikai felújítására pályázik az önkormányzat. A testület döntött a pályázaton való indulásról, amelyhez tervezési és energetikai tanúsítvány, illetve energetikai számítások szükségesek.

 

Az ülésen bemutatkozott a Kistarcsai Rendőr Őrs új parancsnoka, Gergely János főhadnagy őrparancsnok.

 

A testület döntött a legközelebbi közmeghallgatás időpontjáról, amely 2012. november 19-én, hétfőn, 18.00 órától lesz a Petőfi Sándor Művelődési Házban.

Megszakítás