Üdvözöljük!

November 18-án Képviselő-testületi ülést tartanak

2021 november 16. –
Önkormányzati, települési hírek

November 18-án, csütörtökön 15.00 órától Képviselő-testületi ülést tartanak a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

NAPIRENDI PONTOK:

                                                                             

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről
Előterjesztő: Tormay-Lesták Mária alpolgármester

 

2.) Védőnői álláshelyek számának módosítása      
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                             
Előterjesztés készítője: Varga Virág igazgatási osztályvezető (Polgármesteri Hivatal)

 

3.) Torockó (Rimetea) erdélyi testvértelepülés támogatása   
Előterjesztő: Tihanyi Ferenc képviselő
Előterjesztés készítője: Dr. Katona Péter jegyző                                     

 

4.) Helyi jelentőségű védett természeti területekről és értékekről szóló rendelet megvitatása                                             

Előterjesztő: Tihanyi Ferenc képviselő, Környezetvédelmi Településfejlesztési és Sport bizottság
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző

 

5.) Patak revitalizációs tanulmányterv megvitatása   

Előterjesztő: Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnok 
Előterjesztés készítője: Holbis Miklós beruházási ügyintéző (P.H.) 

 

6.) Szociális Alapszolgáltatási Központ részére gépjárműbeszerzés megvitatása
Előterjesztő: Pásztor Sándor képviselő, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság                                   

Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

7.) Ravatalozó felújításának támogatása az Emlékmű közben   
Előterjesztő: Tormay-Lesták Mária alpolgármester
Előterjesztés készítője: Holbis Miklós beruházási ügyintéző (P.H.), Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

8.) Pályázati támogatással megvalósuló beruházások előkészítése   
Előterjesztő: Fábri István polgármester

Előterjesztések készítője: Dr. Nagy Atilla aljegyző (P.H.), Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

 

9.) Közösségi tevékenységet folytató helyi civil szervezetek támogatásának megvitatása                                                               
Előterjesztő: Fábri István polgármester 

 

10.) Együttműködés a Gödöllői Coop Zrt.-vel ingatlanok hasznosítására       
Előterjesztő: Fábri István polgármester                                                        
Előterjesztés készítője: Dr. Nagy Atilla aljegyző (P.H.)

 

11.) Tinódi utcai szennyvíz-tisztító csatorna tulajdonosi és üzemeltetési kérdéseinek rendezése
Előterjesztő: Fábri István polgármester       

 

12.) Csömör Nagyközség Önkormányzata és a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. közötti ingatlanhasználati szerződés módosítása – helyrajzi számok frissítése
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Dr. Nagy Atilla aljegyző (P.H.)

 

13.) Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása – új felügyelőbizottsági tag bejegyzése
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Dr. Nagy Atilla aljegyző (P.H.)

 

14.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálatát végző cég szerződésének meghosszabbítása     
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök     
Előterjesztés készítője: Epres Csilla ügyvezető (Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)

                           

15.) A közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításának lehetősége – behajtási díjak        

Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság                                   
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

16.) Névhasználati kérelem és engedély visszavonásának megvitatása 
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság   
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

17.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017-2021. Közterületek fejlesztése – Központi és forgalmas utak közlekedésbiztonsági fejlesztése – gyalogátkelőhelyek korszerűsítése
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság                        Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

18.) Szabadság út forgalomlassítására javaslattétel                          

Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság 
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

19.) Mellékutcák parkolási rendjének megváltoztatására javaslatok megvitatása
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság  
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

20.) Zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotásának kiegészítése
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság                        Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

21.) Helyi Építési Szabályzat módosítása – korábbi telekalakítási döntések szerződéseinek pontosítása          
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztések készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)     

 

22.) Csömör Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata módosításainak átvezetése                           
Előterjesztő: Dr. Katona Péter jegyző
Előterjesztés készítője: Dr. Nagy Atilla aljegyző (P.H.)

 

23.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései   
Képviselők, Hivatalvezetők             

                                                                                       

Csömör, 2021. november 12.

 

Megszakítás