Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Októbertől nem viszik el a régi zöldhulladék-gyűjtő zsákokat

2021 szeptember 30. –
Önkormányzati, települési hírek

A DTkH Kft. részéről 2021. április 1-jétől bevezetésre került az az intézkedés, hogy minden -a
hulladékszállításért díjat fizető- ingatlanhasználó számára gyűjtési alkalmanként 2 db, zöld színű –
zöldhulladék gyűjtésére használható- zsákot biztosítanak díjmentesen.
Az intézkedés bevezetése óta elszállításra kerültek a korábban (előző évben) megvásárolt -esetleg
felhalmozott – zöld színű zöldhulladék gyűjtő zsákok is, így eddig nem csak 2 db zöld színű zsák került elszállításra az ingatlanok elől, hanem minden zöld zsákban kihelyezett zöldhulladék.

A cserezsákok eltulajdonítása és a visszaélések elkerülése érdekében 2021. október 1. napjától szállítási alkalmanként, ingatlanonként kizárólag 2 db ingyenes zöld színű DTkH emblémás zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák szállítanak el.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg  a kft. munkatársai 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az értékesítési helyen (Csömörön a Petőfi Sándor Művelődési Házban) lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke, 180 Ft/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott 2 db ingyenes zöld színű DTkH emblémás lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 100 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 1 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

 

A zöldhulladék gyűjtő zsákba az alábbi hulladékok helyezhetők el:

Konyhai zöldhulladékok:

 • gyümölcshéj
 • zöldséghéj
 • tojáshéj
 • kávézacc
 • elhasznált teafilter
 • Kerti zöldhulladékok
 • elnyílt virágok
 • falevél
 • fűnyesedék
 • gallyak
 • lehullott gyümölcs

Begyűjtés módja: a gyűjtési napokon reggel 6:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé a forgalmat nem akadályozó, jól látható helyre, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után a kihelyezett zöldhulladékot nem áll módunkban elszállítani!

Megszakítás