Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Fontos óvodai és iskolai döntések

2018 március 02. –
Önkormányzati, települési hírek

A március első napján megtartott rendes ülésen döntött a képviselő-testület a Kacsóh Pongrác utcai Kéknefelejcs Tagóvoda jövőbeni működéséről. Tormay-Lesták Mária oktatásért felelős alpolgármester felidézte az elmúlt időszak eseményeit. Az önkormányzat régi elképzelése, hogy a jelenlegi, mindkét tagóvodában megvalósuló egyetlen óvodai nevelési program mellett új alternatívát kínáljon a szülők számára.

A közvélemény-kutatások alapján erre a szülőknek is van igénye. 2017-ben közel száz szülő által aláírt kérelmet juttatott el az önkormányzathoz, melyben az evangélikus óvoda létrejöttét szorgalmazták, s melyet a Csömöri Evangélikus Gyülekezet presbitériuma is támogatott. E kérelem alapján indultak meg a tárgyalások a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériumával egy helyi, ökumenikus szemléletű, evangélikus fenntartású óvoda létrehozásáról. Az érintett szülőket és az óvoda dolgozóit számos alkalommal tájékoztatták az esetleges fenntartóváltás várható hatásairól, következményeiről. Februárban került sor a törvényileg előírt ügydöntő szülői szavazásra, melynek során az érintett Kacsóh Pongrác utcai tagóvodába járó gyermekek szülei nyilváníthattak véleményt. A szavazás lebonyolításában a polgármesteri hivatal dolgozói mellett az óvoda vezetősége, dolgozói, valamint a szülői szervezet vezetősége is részt vett, a szavazatszámlálásról hivatalos jegyzőkönyv készült. Az ügydöntő szavazáson 103 érintett szülő közül 93 szavazott, minden szavazat érvényes volt. Az igen szavazatok száma 53, a nem szavazatoké 40 volt. A szavazáson részt vett szülőknek tehát az 57%-a támogatta, 43%-a ellenezte az átadást. Az igen szavazatok az összes szülő (beleértve a nem szavazókat is) 51,46%-át teszi ki, vagyis a törvényben előírt átadási feltételhez megfelelő támogató szavazat született.

A törvényi előírásoknak megfelelően az érintett intézmény dolgozói ugyancsak szavaztak a témában, ám a véleményük nem ügydöntő a jogszabályi előírások alapján. A szavazáson részt vettek 77%-a (14 fő) támogatta, 13%-a (4 fő) ellenezte az átadást.

A törvény nem írta elő, de az önkormányzat véleménynyilvánító szavazásra kérte a Laky utcai óvodába járó gyermekek szüleit, az ottani dolgozókat, valamint a 0-3 éves korú gyermeket nevelő szülőket is. A véleménynyilvánító szavazásokon meglehetősen alacsony részvételi arány mellett ugyan, de a támogató szavazatok voltak többségben.

Az alpolgármester a helyzet ismertetését követően hangsúlyozta, nem kíván egy személyben állást foglalni a nagy horderejű döntésben. A képviselő-testület meghallgatta Böde Julianna megbízott óvodaigazgatót, aki kifejtette, hogy a tagóvoda dolgozóinak többsége meggyőződéssel áll ki a fenntartóváltás mellett és kifejezetten várják azt. Azoknak, akik nem kívánnak más fenntartó alatt működő óvodában dolgozni, a továbbfoglalkoztatása a Laky utcai óvodában biztosított. Az óvodavezető arról is beszélt, hogy a szülők többsége az óvodapedagógusok álláspontja mellett köteleződött el: amennyiben az óvónők képesek azonosulni a fenntartóváltással, ők is támogatják azt. Ruboczky Liliána, a SZÜSZE elnöke megerősítette, hogy a szülők többsége a visszajelzések alapján elégedett a szavazás eredményével és örülnének, ha az önkormányzat figyelembe venné, hogy mennyien szeretnék ezt a változást.

A képviselők megvitatták a kérdést, és hangsúlyozták, hogy a szülők számára marad más alternatíva, hiszen aki nem szeretné ökumenikus óvodába járatni a gyermekét, annak a Laky utcai óvoda rendelkezésére áll. Ugyanakkor Csömörön jelenleg több mint 100 család részéről mutatkozik igény az evangélikus fenntartású óvodára, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. A képviselő-testület megvitatás után úgy határozott, hogy 2018. augusztus 1-től az evangélikus egyház fenntartásába adja át a Kacsóh Pongrác utcai óvodát.

 

Az ülésen a képviselők újabb öt évre szavaztak bizalmat Hegyesiné Nagy Ibolyának, a Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének. Tormay-Lesták Mária alpolgármester kifejtette, hogy bár a jelenlegi vezető volt az egyedüli pályázó, valószínűleg akkor is a legalkalmasabbnak bizonyult volna, ha tömegesen érkeznek be pályázatok. Ezt erősítette meg Takács Imre szociális szakértő, aki a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének képviseletében vett részt a pályázatot elbíráló szakbizottságban. Hegyesiné Nagy Ibolya vezetői programja szakmailag kimagasló volt és az elmúlt évek során már bizonyította, hogy vezetése alatt az intézmény igen hatékonyan működik, szervesen illeszkedve a település életébe, a kötelező feladatokon felül számos önkéntes tevékenységet is felvállalva.

 

Döntés született arról is, hogy az önkormányzat támogatja a helyi Mátyás Király Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulóinak utazását Csömör két testvértelepülésére: Mojmirovcéra és Torockóra. Az ötlet az önkormányzat részéről fogalmazódott meg, de mint Bátovszky János, az intézmény vezetője az ülésen elmondta, találkozik az intézmény elképzeléseivel, terveivel is. A képviselők hangsúlyozták, hogy nem csupán kirándulásokat kívánnak támogatni, hanem ezek részei az intézmény nevelési programjának is; továbbá a település érdeke, hogy hosszútávon élő kapcsolat alakuljon ki a testvértelepülések lakosságával. A testület a költségvetésben az iskolai programok támogatására elkülönített 3 millió forintos összegen felül  további 2,5 millió forintot szavazott meg, így összesen 5,5 millió forint önkormányzati támogatás jut  az általános iskola két évfolyamának utazására, szállására, étkezésére.

 

 

 

Megszakítás