Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Összefoglaló a 2011. április 21-i képviselő-testületi ülésről

2011 április 26. –
Önkormányzati, települési hírek

Az április 21-én megtartott képviselő-testületi ülésen elfogadták a Szociális Alapszolgálatatási Központ 2010. évi működéséről szóló beszámolót. Az ülésen vendégként részt vettek a Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai, akik beszámoltak tevékenységükről.

A 2010. évi Zárszámadási rendelet kapcsán Benedek József könyvvizsgáló felhívta a képviselők figyelmét a takarékos gazdálkodás szükségességére.

A testület módosította a 2011. évi költségvetési rendeletet, mivel az előző évek normatív állami támogatásának felülvizsgálatából többlet bevétel keletkezett, valamint csökkent a kiadási előirányzat a csapadékvíz-elvezetési uniós pályázat elutasítása miatt. Az így rendelkezésre álló többletet, valamint a fejlesztési és működési célú tartalékot a testület fejlesztésre fordítja (közlekedésbiztonsági beruházások, csapadékvíz-elvezetés, parkosítás, közvilágítás).

A képviselő-testület megvitatta a korábban már tárgyalt rendelettervezetet a közterületek használatáról és rendjéről, és meghatározta az új közterület-használati díjakat. A díjak többsége az infláció mértékével emelkedett, ám a helyi gazdák támogatása érdekében az őstermelői idényjellegű árusítás díját a testület csökkentette.

A testület – jogszabályi változások miatt – új Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadott el.

Fábri István ismertette a Csömöri Ifjúsági Közalapítvány működésével kapcsolatos problémákat, melyek miatt a kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai részben lemondtak, másokat pedig a testület visszahívott.

 

 

Megszakítás