Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Ősztől lehetőség van a nemzetiségi oktatás elindítására

2012 május 31. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület tagjai május 30-án, rendkívüli ülésükön az önkormányzat és a rendőrség közötti együttműködés fejlesztéséről egyeztettek, valamint elvi hozzájárulásukat adták a Nefelejcs Művészeti Óvodában, illetve a Mátyás Király Általános Iskolában indítandó nemzetiségi oktatáshoz.

Az utóbbi időben nem volt zökkenőmentes a rendőrség és az önkormányzat közötti együttműködés. A május 10-i ülésen a képviselő-testület már szankciókat is megfogalmazott, amennyiben a fél éve vásárolt rendőrautót nem állítja forgalomba a rendőrség, de azokat nem kellett életbe léptetni, mert a járőrkocsit azóta átadták és szolgálatba állították Csömör területén. A testületi ülésen részt vett Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője, Mondok Zoltán rendőr százados, a Kistarcsai Rendőrőrs parancsnoka és a csömöri körzeti megbízottak. Bozsó Zoltán és Mondok Zoltán vázolták a kialakult helyzetet, magyarázatot adva a felmerülő hiányosságokra. Mint a tájékoztatóból  kiderült, kommunikációs problémák is okozták a nézeteltéréseket. Bozsó Zoltán még szorosabb együttműködésre kérte a csömöri lakosokat és az önkormányzatot a rendőrséggel, mert összefogással megnyugtató helyzet alakulhat ki az egyébként a környező településekhez képest biztonságosnak mondható településünkön.

 

Előkészületi fázisban van a Nefelejcs Művészeti Óvodában létrehozandó német és szlovák nemzetiségi csoport indítása. Több szülő is részt vett a testületi ülésen, ahol többen hozzá is szóltak a témához. A megvalósítás nehézkes, de egyáltalán nem lehetetlen, habár az óvodában eddig nevelő, a szlovák nemzetiségi oktatásra alkalmas óvodapedagógus jövőre már nem dolgozik az intézményben. Égető probléma emiatt, hogy a német és a szlovák csoportba jelentkező 23, illetve 17 kisgyermek mellé jól képzett, a kicsik lelki fejlődése szempontjából is kiváló óvodapedagógusok érkezzenek a településre. Jól látszik, hogy igény lenne a nemzetiségi nevelés elindítására, ahol a cél nem csak a nyelv elsajátítása, hanem a nemzeti identitástudat és a hagyományőrzés is. A képviselő-testület hosszú vita után úgy döntött, hogy, amennyiben a szakmai feltételek adottak lesznek, támogatja a csoportok elindítását.

 

A Mátyás Király Általános Iskola esetében bonyolultabb a helyzet. Ott német nemzetiségi osztály indítására mutatkozik igény, de a csoport indításához ideális 20-22 fős létszám helyett csak 16 jelentkezés érkezett. Szintén probléma a tanárhiány, illetve az, hogy ha elindul a nemzetiségi oktatás, akkor az heti öt, vagy nyolc órát jelentsen, beleértve néhány készségtárgy német nyelven történő tanítását. A képviselők, illetve az ülésen résztvevő Bátovszky János igazgató egyöntetűen amellett tették le a voksukat, hogy csakis akkor érdemes a német nemzetiségi oktatás elindítása, ha ott minőségi képzést kaphatnak a tanulók. A testület végül úgy határozott, hogy az alapító okiratot módosítva hozzájárul ahhoz, hogy lehetőség legyen az iskolában a nemzetiségi oktatás szeptemberi elindítására.

 

(A testületi ülés részletes beszámolója hamarosan olvasható lesz honlapunkon.) 

Megszakítás