Üdvözöljük!

Ösztöndíjpályázat középiskolások részére

2020 január 14. –
Önkormányzati, települési hírek

A Csömöri Kulturális Közalapítvány tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2019/2020-as tanév második félévére, középfokú tanintézmények hallgatói számára.

A pályázat feltételei a következők:

1.) Pályázhat minden olyan csömöri, állandó lakcímmel rendelkező lakos (min. 2019. szept. 1. óta), aki érettségit adó intézmény: szakiskola, szakközépiskola, szakgimnázium, gimnázium kilencedik, vagy magasabb évfolyamos tanulója. Hat vagy nyolc osztályos gimnázium esetében a hagyományos, négyosztályos középiskolai képzésnek megfelelő első évfolyamtól lehet pályázni.

2.) A pályázat alapkövetelménye, hogy a középiskolás pályázó legutóbbi iskolai félévének tanulmányi átlageredménye (magatartás és szorgalom jegy nélkül) minimálisan 4,00 legyen.

3.) Akik a korábbi években már részt vettek az Alapítvány által meghirdetett pályázaton, azok most is pályázhatnak, függetlenül attól, hogy támogatta-e őket a Kuratórium, vagy sem.

4.) Pályázni a pályázati űrlap kitöltésével lehet. A pályázathoz mellékelni kell a család (az egy háztartásban élő keresők, munkáltató által kiállított utolsó 3 havi) jövedelemigazolását (a munkáltatói igazolás nem elég!),   ennek összege nem haladhatja meg a jelenlegi öregségi nyugdíj összegének négyszeresét, (114.000,- Ft/fő), a családi pótlék igazolását, a legutolsó iskolai félév tanulmányi eredményét igazoló dokumentumok (középiskola félévi bizonyítvány) másolatát és iskolalátogatási igazolást, illetve a közös háztartásban élők iskolalátogatási igazolását is (16 évesnél idősebb testvérek esetén), a tanulói jogviszony fennállásáról. A pályázati űrlap a csömöri honlapról letölthető, illetve az önkormányzat ügyfélszolgálatán átvehető.

5.) A pályázatokat 2020. február 21-én, 12.00 óráig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, a földszinten.

6.) Az ösztöndíj 5 hónapra (2020. február–2020. június) szól. A sikeres pályázó a meghatározott feltételek szerint részesül ösztöndíjban.

7.) A Kuratórium a pályázatok elbírálása során a szociális szempontokat és a tanulmányi eredményt együttesen veszi figyelembe.

8.) A pályázati döntésről írásban kapnak tájékoztatást a pályázók, 2020. március 15-ig.

 

 Az űrlap elérhető a cikk alján található kapcsolódó dokumentumok/2020. évi pályázatok linkre kattintva.

 

                                                                                              

                                                                                                Harmath Diána
                                                                    a Csömöri Kulturális Közalapítvány Kuratórium
                                                             elnöke
Megszakítás