Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Ösztöndíjpályázat középiskolásoknak

2023 február 07. –
Önkormányzati, települési hírek

A Csömöri Kulturális Közalapítvány tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2022/2023-as tanév II. félévére, középfokú tanintézmények hallgatói számára.

A pályázat feltételei:

1.) Pályázhat minden olyan csömöri állandó lakcímmel rendelkező lakos (min. 2022. szept. 01. óta), aki érettségit adó intézményszakközépiskola, gimnázium kilencedik vagy magasabb évfolyamos tanulója. Hat vagy nyolc osztályos gimnázium esetében a hagyományos, négyosztályos középiskolai képzésnek megfelelő második évfolyamtól lehet pályázni.

2.) Középiskolások esetében követelmény, hogy a pályázó legutóbbi iskolai félévének tanulmányi átlageredménye (magatartás és szorgalom jegy nélkül) minimálisan 4,00 legyen.

3.) Akik a korábbi években már részt vettek az Alapítvány által meghirdetett pályázaton, azok most is pályázhatnak, függetlenül attól, hogy támogatta-e őket a Kuratórium, vagy sem.

4.) Pályázni a pályázati űrlap kitöltésével lehet. A pályázathoz mellékelni kell a család (az egy háztartásban élő keresők, munkáltató által kiállított utolsó 3 havi) jövedelemigazolását (a munkáltatói igazolás nem elég!),   ennek összege nem haladhatja meg a jelenlegi öregségi nyugdíj összegének négyszeresét, (114.000,- Ft/fő), a családi pótlék igazolását, a legutolsó iskolai félév tanulmányi eredményét igazoló dokumentumok (középiskola év-végi  bizonyítvány) másolatát és iskolalátogatási igazolást, illetve a közös háztartásban élők iskolalátogatási igazolását is (16 évesnél idősebb testvérek esetén), a tanulói jogviszony fennállásáról. A pályázati űrlap a csömöri honlapról letölthető, illetve az Önkormányzat Ügyfélszolgálatán átvehető.

5.) A pályázatokat 2023. március 06-án 16.00 óráig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában , vagy a földszinten erre a célra kihelyezett dobozban.

6.) Az ösztöndíj 5 hónapra (2023. február–2023. június) szól. A sikeres pályázó a meghatározott feltételek szerint részesül ösztöndíjban.

7.) A Kuratórium a pályázatok elbírálása során a szociális szempontokat és a tanulmányi eredményt együttesen veszi figyelembe.

8.) A pályázati döntésekről írásban kapnak tájékoztatást a pályázók, 2023. március 30-ig.

A pályázati űrlap letölthető a lap alján található Kapcsolódó dokumentumok/Ösztöndíjpályázat középiskolásoknak – pályázati kiírás és adatlap linkre kattintva.

 

                                                                                                   Harmath Diána

                                                                    a Csömöri Kulturális Közalapítvány Kuratórium

                                                             elnöke

Megszakítás