Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Ösztöndíjpályázat középiskolásoknak

2015 szeptember 03. –
Önkormányzati, települési hírek

A Csömöri Kulturális Közalapítvány tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet a 2015/ 2016–os tanév első félévére középfokú tanintézmények hallgatói számára.

A pályázat feltételei a következők:

 

1.) Pályázhat minden olyan csömöri állandó lakos (min. 2015.január 01-óta ) , aki érettségit adó intézményszakközépiskola, gimnázium tízedik, vagy magasabb évfolyamos tanulója. Hat vagy nyolc osztályos gimnázium esetében a hagyományos, négyosztályos középiskolai képzésnek megfelelő második évfolyamtól lehet pályázni.

 

2.) Középiskolások esetében követelmény, hogy a pályázó legutóbbi középiskolai évének tanulmányi ( magatartás és szorgalom jegy nélkül) átlageredménye minimálisan 4,00 legyen.

 

3.) Akik a korábbi években már részt vettek az Alapítvány által meghirdetett pályázaton, azok most is pályázhatnak, függetlenül attól, hogy támogatta-e őket a Kuratórium, vagy sem.

 

4.) Pályázni a pályázati űrlap kitöltésével lehet. A pályázathoz mellékelni kell a család (az egy háztartásban élő keresők) jövedelemigazolását , ennek összege nem haladhatja meg a jelenlegi öregségi nyugdíj összegének négyszeresét, (114.000,- Ft/fő), a családi pótlék igazolását  , a legutolsó iskolai év tanulmányi eredményét igazoló dokumentumok (középiskolai év végi  bizonyítvány) másolatát és iskolalátogatási igazolást, illetve a közös háztartásban élők iskolalátogatási igazolását, a tanulói jogviszony fennállásáról.  A pályázati űrlap a csömöri honlapról (a lap alján található linkről) tölthető le, illetve az Önkormányzat Ügyfélszolgálatán vehető át.

 

5.) A pályázatokat 2015. október 30-án 12.00 óráig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában.

 

6.) Az ösztöndíj 5 hónapra (2015. szeptember – 2016. január) szól. A sikeres pályázó a meghatározott feltételek szerint részesül ösztöndíjban.

 

A szeptemberi és októberi ösztöndíjak kifizetésére visszamenőleg november hónapban kerül sor. Az ösztöndíjak minden hónap 05.-től 10.-ig vehetők fel az Önkormányzatban.

 

7.) A Kuratórium a pályázatok elbírálása során a szociális szempontokat és a tanulmányi eredményt együttesen veszi figyelembe.

8.) A pályázati döntésekről írásban kapnak tájékoztatást a pályázók, 2015. november 13-ig.

 

 

 

Harmath Diána

a Csömöri Kulturális Közalapítvány Kuratórium

elnöke

Megszakítás