Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Pályázat beruházási ügyintéző munkakör betöltésére

2017 július 12. –
Önkormányzati, települési hírek

A Csömöri Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet beruházási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony         

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati beruházások, felújítások munkáinak előkészítésében való részvétel, a kivitelezés lebonyolításának segítése, műszaki előkészítése, egyeztetése, a közbeszerzési pályázat lebonyolításában való közreműködés. Uniós és hazai pályázatok elkészítésében, döntésre való előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ” Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskolai szakirányú végzettség, szakképzettség,
 • A határozatlan időtartamú jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • szakmai önéletrajz a Kttv. 5. sz. melléklet szerinti adattartalommal,
 • legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84.-85 §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor nem áll fenn

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • beruházások előkészítésében, lebonyolításában való jártasság vagy gyakorlat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. 09. 01.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 08. 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Katona Péter jegyző nyújt, a 06-28/544-042 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4048/2017, valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. 08. 25.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

 

 

Megszakítás