Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Pályázat hivatalsegéd – takarítói munkakör betöltésére

2017 július 11. –
Önkormányzati, települési hírek

A Csömöri Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet hivatalsegéd – takarítói munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama határozott idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest-megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

A munkakör betöltésének ideje: 2017. szeptember 1.

A határozott idő előreláthatólag 2020. december 31-ig szól

 

A munkakörre vonatkozó lényeges feladatok:

Ellátja a Csömöri Polgármesteri Hivatalban keletkezett levelek, küldemények továbbítását Csömör Nagyközség területén. Munkanapokon takarítási feladatokat végez a polgármesteri hivatal épületében. Igény szerint berendezi a dísztermet, értekezletek, bizottsági ülések, testületi ülések, valamint házasságkötések alkalmával. Tisztán tartja a Polgármesteri Hivatal előtti területet.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Alapfokú iskolai végzettség, vagy szakmunkás bizonyítvány;
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség;
  • 3 hónapos próbaidő kikötése.

 

Benyújtási határidő: 2017. augusztus 15.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

–  Fényképes szakmai önéletrajz,

–  iskolai végzettséget, szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolat,

–  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, (vagy igazolás annak megkéréséről);

–  nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.

 

Pályázat benyújtásának módja:

Személyesen: Csömöri Polgármesteri Hivatal, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

Érdeklődni lehet telefonon: 06-28-543-042

Postai úton, a pályázatnak a fenti címére történő megküldésével (Dr. Katona Péter jegyzőnek címezve: Csömöri Polgármesteri Hivatal 2141 Csömör, Szabadság út 5.)

A borítékra kérjük ráírni: Pályázat hivatalsegéd-takarítói munkakör betöltésére

Megszakítás