Üdvözöljük!

Pályázat nyelvtanulás támogatására

2022 május 03. –
Önkormányzati, települési hírek

  A Csömöri Kulturális Közalapítvány pályázatot hirdet nyelvtanulás támogatására

A pályázat célja: nyelvtanfolyam/nyelvvizsgadíj utólagos anyagi támogatása.

 A pályázók köre: Pályázhat minden olyan állandó lakcímmel rendelkező (lakcímkártya) csömöri lakos, aki 14-29 éves korú.

A pályázat feltételei:

A pályázó kérheti a támogatást nyelvtanulásra (akkreditált intézmény nyelvtanfolyamaira),(ebben az esetben csatolni kell a nyelvtanfolyam elvégzéséről szóló igazolást és a befizetést igazoló számlát) vagy nyelvvizsgadíjra (ebben az esetben olyan érvényes, államilag akkreditált nyelvvizsga bizonyítvánnyal kell rendelkezni, melyet 2014. szeptember 01. után  szerzett).

A támogatás egyszeri összeg, a nyelvtanfolyam/nyelvvizsgadíj utólagos és a keretösszeg által meghatározott mértékű finanszírozására szól, (40.000,- Ft -ig) mely a befizetést igazoló számlamásolat ellenében kerül kifizetésre.

Amennyiben a pályázó szociális helyzete indokolttá teszi (a családban az egy főre jutó átlagjövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj háromszorosát 85.500,- Ft-ot ), úgy a nyelvtanfolyamhoz előre kérheti a pályázó a támogatást. Ebben az esetben a pályázathoz mellékelni kell a család (az egy háztartásban élő keresők) jövedelemigazolását.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a kitöltött adatlapot (amely a csömöri honlapról letölthető, vagy az Önkormányzat ügyfélszolgálatán átvehető),
  • a nyelvvizsga esetén az eredményét igazoló lap másolatot,
  • a nyelvvizsgadíj befizetését igazoló számlamásolatot (amely a pályázó nevére és címére  szól)
  •  nyelvtanfolyam esetén az elvégzését igazoló számlamásolatot (amely a pályázó nevére és címére szól)
  • a lakcímkártya fénymásolatát

Beadási határidő:

A pályázatokat az eredményes vizsgákról/tanfolyamokról folyamatosan lehet benyújtani a Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában 2014. szeptember 25-től kezdődően.

Egy adott nyelvvizsgára a Közalapítvány más pályázatán nem igényelhető támogatás.

A beadott pályázatokat a Csömöri Kulturális Közalapítvány Kuratóriumának elnöke folyamatosan hagyja jóvá.

Akik korábban már részt vettek a Csömöri Kulturális Közalapítvány által meghirdetett egyéb pályázatain, azok is pályázhatnak, függetlenül attól, hogy részesültek-e támogatásban a Kuratórium által.

A pályázati adatlap letölthető a lap alján található Kapcsolódó dokumentumok/Kulturális Közalapítvány pályázatai linkre kattinva!

Megszakítás