Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Pályázat recepciós-karbantartó munkakör betöltésére

2017 július 12. –
Önkormányzati, települési hírek

A Csömöri Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet recepciós-karbantartó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony         

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ügyfelek tájékoztatása, recepciós feladatok ellátása, kisebb mértékű karbantartási munkák elvégzése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ” Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskolai szakirányú végzettség, szakképzettség,
  • A határozatlan időtartamú jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • szakmai önéletrajz a Kttv. 5. sz. melléklet szerinti adattartalommal,
  • legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
  • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84.-85 §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor nem áll fenn.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. 09. 01.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 08. 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Katona Péter jegyző nyújt, a 06-28/544-042 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban

Megszakítás