Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Pályázat területi védőnő munkakör betöltésére

2017 február 14. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet területi védőnői munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21/A. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2141 Csömör, Rákóczi F. utca 4.

Az állás betöltésének ideje: 2017. április 18.

 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

Területi védőnőként Csömör Nagyközség Önkormányzata illetékességi területének, körzeti védőnői munkáját, a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21) ESZCSM rendelet szerint önállóan látja el. Csömör Budapest szomszédságában található, közvetlen buszjárattal, vagy HÉV-vel megközelíthető.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Albérleti vagy lakhatási támogatás megbeszélés tárgyát képezheti.

 

Pályázati feltételek:

– Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél;

– Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

– Működési nyilvántartási igazolvány, kamarai tagság

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 16.

 

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő képviselő-testületi ülésen.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, (vagy postai megkérést igazoló feladóvény),
  • nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson.

 

Pályázat benyújtásának módja:

Személyesen, vagy postai úton, a pályázatot Fábri István polgármesternek címezve Csömör Nagyközség Önkormányzatához (2141 Csömör, Csömör, Szabadság út 5) kell benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni: területi védőnői munkakör

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Népjóléti és Kulturális Bizottság meghallgatja, s az általa legjobbnak tartott pályázatok közül három pályázó meghallgatását javasolja a Képviselő-testületnek.

A pályázatot Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete bírálja el a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő képviselő-testületi ülésen.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

–          Csömör honlapja

–          MAVE (Magyar Védőnők Egyesülete) honlapja

–          Védőnő című folyóirat

–          MESZK honlapja

 

Megszakítás