Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Pályázati kiírás – csömöri felsőoktatási ösztöndíjpályázat

2013 február 02. –
Önkormányzati, települési hírek

A pályázatok beérkezésének határideje: 2013. február 18., 12.00 óra.

   

CSÖMÖRI
FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

 

A Csömöri Kulturális Közalapítvány
pályázatot hirdet továbbtanulni szándékozó helyi fiatalok számára. A pályázat
célja, hogy hozzájáruljon azoknak a szociálisan rászoruló, tehetséges
fiataloknak a továbbtanulásához, akik első diplomájuk megszerzését jó
tanulmányi eredményeik ellenére is csak költségtérítéses képzésben kezdhetik
meg 2013 őszén.

 

A pályázaton való részvétel feltételei:

 

1.) A pályázó 2012. december 31-ét megelőző
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik Csömörön.

2.) A pályázó korábban nem nyert felvételt
államilag elismert felsőoktatási intézménybe, idei jelentkezése így az első
egyetemi/főiskolai diploma megszerzésére irányul.

3.) A választható képzés: államilag
elismert hazai felsőoktatási intézményben meghirdetett, 2013 őszén induló
bármelyik nappali munkarendű alapképzés vagy osztatlan képzés.

4.) A pályázó
vállalja, hogy a 2013. évi, normál eljárás keretében a felsőoktatási
jelentkezési lapon az általa választott szakot első helyen állami ösztöndíjas
képzésként, második helyen költségtérítéses képzésként jelöli meg.

5.) Az ösztöndíj elnyerésének egyik
feltétele a szociális rászorultság, amit a pályázati adatlapon megjelölt módon
kell igazolni és indokolni.

6.) Az ösztöndíj
elnyerésének tanulmányi feltétele a felvételei eljárás során megszerzett
minimum 390 összpontszám.

7.) A pályázó
kinyilvánítja továbbá azon, jogi kötelezettséget nem jelentő szándékát, hogy a
diploma megszerzése után saját lehetőségeihez és a számára biztosított
lehetőségekhez mérten szakmai tudását a település javára is kívánja fordítani.

 

Sikeres pályázat esetén a Csömöri
Kulturális Közalapítvány előszerződést köt a Pályázóval, amelyben az Alapítvány
vállalja, hogy a pályázatban megjelöltek szerinti, eredményes felsőoktatási
felvételi esetén a képzési költség maximum 60%-át átvállalja az adott diploma
megszerzéséhez előírt képzési idő alatt.

 

A pályázati adatlapot számítógépen kell kitölteni, majd
a kitöltés után kinyomtatni és saját kezűleg  aláírni. A pályázati adatlap az oldalán alján található Kapcsolódó
dokumentumokból tölthető le.

A pályázati adatlapot és a
jövedelemigazolásokat zárt borítékban, személyesen vagy postai úton kell
eljuttatni a következő címre: Csömöri Kulturális Közalapítvány, 2141 Csömör,
Szabadság út 5.
(Csömör Nagyközség
Polgármesteri Hivatal).

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2013. február
18. 12.00 óra.

 

Annak érdekében, hogy a pályázók már a helyi
ösztöndíjpályázatuk sikerességének ismeretében adhassák be felsőoktatási
jelentkezési lapjukat, a Kuratórium a beérkezett pályázatokat 2013. február
20-ig elbírálja. A nyertes pályázók névsora 2013. február 21-től lesz olvasható
a
www.csomor.hu oldalon,  illetve mindenki írásos
értesítést is kap.

 

A pályázati feltételekről további tájékoztatás kérhető
e-mailen a
tajekoztatas@csomor.hu címen, illetve személyesen 2013.
február 11-én, hétfőn, 18.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében
(2141 Csömör, Szabadság út 5.) szervezett információs napon.


 

Csömöri
Kulturális Közalapítvány Kuratóriuma

Megszakítás