Üdvözöljük!

Pályázati kiírás csömöri művészek, alkotók támogatására

2017 február 13. –
Önkormányzati, települési hírek

A pályázat célja: Képzőművészeti és alkotóművészek számára helyi kiállítás megrendezésének támogatása, valamint alkotói tevékenységet elősegítő támogatás.

Kiíró: Csömöri Kulturális Közalapítvány

Pályázhatnak: Csömör területén élő, alkotó képzőművészek, alkotóművészek.

Pályázni kizárólag Csömörön élő alkotó művészeknek lehet.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a művész rendelkezzen csömöri lakcímkártyával, valamint itt tevékenykedjen.

A pályázatot 1 példányban mellékletekkel együtt kell benyújtani. A zárt borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét, és „2017 Művészeti pályázat” megjelöléssel az Önkormányzaton kell leadni.

Egy pályázat alapján elnyerhető támogatási összeg 30.000-150.000.- Ft lehet. Az összeggel a nyertes pályázat után megkötendő szerződésben kikötöttek szerint kell elszámolni. A pénzügyi elszámolásokat hiteles számlamásolattal és számlaösszesítővel kell beadni. Az eredeti számlákon szerepelnie kell, hogy „A Csömöri Kulturális Közalapítvány részére elszámolva!”

Egy művész csak egy pályázatot adhat be!

A pályázat benyújtásának helye és határideje:

Csömöri Kulturális Közalapítvány, Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

Beadási határidő: 2017. február 28., 16.00 óra

A borítékon kérjük feltüntetni: “2017 Művészeti pályázat”.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. március 08.

A pályázatról további felvilágosítást ad: Harmath Diána 06 30/855-2019

A pályázaton elnyert támogatások folyósítása a Csömöri Kulturális Közalapítvány Kuratóriumának döntését követően, szerződés alapján történik. Az elutasított pályázókat levélben értesítjük. A nyertes pályázók listája 2017. március 10 -ig közzétételre kerül a  http://www.csomor.hu/ honlapon. 

Megszakítás