Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Pénzügyi osztályvezetőt keresnek

2019 december 03. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömöri Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi osztályvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól

 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 19. pont I. besorolási osztályba tartozó pénzügyi és számviteli feladatkör.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Csömör Nagyközség Önkormányzat pénzügyi, számviteli, gazdasági és ellenőrző funkcióit a jegyző és a polgármester irányítása mellett tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi, valamint vezeti a pénzügyi osztályt. Előkészíti az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben az előterjesztéseket, beszámolókat, tájékoztatókat a Képviselő-testület és bizottságai számára. Felel az osztály szakszerű és jogszerű működéséért, a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekért. Ellátja mindazon pénzügyi és számviteli feladatokat, amelyeket jogszabály, felettes hatóság, önkormányzati rendelet a hatáskörébe utal.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ” Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • főiskola, egyetem, és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1)-(2) bekezdésében előírt szakképesítés és engedély,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • közigazgatási szakvizsga, annak hiányában kötelezettségvállalás, hogy a szakvizsgát a kinevezéstől számított 2 éven belül le kell tenni,
 • 6 hónap próbaidő kikötése.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 • költségvetési szervnél szerzett 3 – 5 év vezetői tapasztalat,
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat
 • ASP rendszerismeret.

 

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, precíz munkavégzés,
 • jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,
 • jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
 • terhelhetőség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • önéletrajz (87/2019. (IV.23.) Korm. r. 1. sz. melléklet alapján),
 • végzettségeket tanúsító okiratok másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84.-85 §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor nem áll fenn,
 • közigazgatási szakvizsga bizonyítvány, vagy kötelezettségvállalás,
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételre.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

a munkakör legkorábban 2020. március 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 14.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Katona Péter jegyző nyújt, a 06-28/544-042 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •    postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 99-215/ 2019, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi osztályvezető.

 

A pályázati eljárás, a pályázatai elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidő lejártát követően kerülnek elbírálásra. A kinevezésről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltató az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • Csömöri Hírmondó Hírmondó Plusz időszakos kiadványa

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás