Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Polgármesteri határozatok, rendeletek veszélyhelyzet idején -2021 február

2021 március 31. –
Képviselő-testületi beszámolók

A kormány döntése értelmében a tavaszi időszakhoz hasonlóan 2020. november 3-ától a kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet idejére az önkormányzatok működési rendje megváltozott, a képviselő-testületi ülések szünetelnek. Ezen időszak alatt a polgármester rendeleti úton hozhat döntéseket. Fábri István polgármester a veszélyhelyzet kihirdetésekor hangsúlyozta, hogy a rendeleteket a képviselő-testület tagjaival minden esetben egyezteti. Ennek megfelelően képviselői személyes és internetes (online) konzultációk, illetve bizottsági előkészítések után születtek a döntések. Ezek februári összefoglalója olvasható az alábbiakban.

Mint ismeretes, Csömör önkormányzata korábban támogatást nyert el bölcsődeépítésre. A kivitelezési tervek elkészültek, ám a járványhelyzet jelentősen lassítja a munkálatokat. Időközben a kormány újabb bölcsődeépítési pályázatot írt ki, amely feltételeinek Csömör megfelel. Fábri István polgármester figyelembe véve a képviselő-testület tagjainak javaslatát, úgy döntött, hogy a VEKOP-6.1.1-21 jelű, bölcsőde építésére kiírt 100%-os támogatási intenzitású pályázatra Csömör Nagyközség Önkormányzata benyújtja pályázatát, és amennyiben elnyeri a támogatást, a korábban elnyert „Bölcsődei Fejlesztési Program 2018” önerőt is igénylő  pályázattól visszalép.

 

A képviselő-testület és a Csömöri Értéktár Bizottság javaslatát is figyelembe véve a polgármester úgy döntött, hogy a Sápi Kézműves Gyümölcsborokat Települési Értéktárba veszi, valamint javasolja annak Megyei Települési Értéktárba vételét.

 

Határozat született a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. cégbírósági bejegyzésének módosításával kapcsolatban. A határozat alapján bejegyeztetik a cégbíróságnál a társaság új ügyvezetőjét, megbízásának körülményeit, a társaság könyvvizsgálóját, valamint végrehajtják a legutóbbi könyvvizsgálói jelentésben javasolt tőkeleszállítást. Ennek alapján a társaság törzstőkéje 15 400 000 forintról 3 500 000 forintra módosul. A társaság 2021. évi könyvvizsgálatával a Penner-Audit Könyvvizsgáló Kft.-t bízták meg. A megbízás további négy évvel, 2025. december 31-ig meghosszabbítható. A társasági szerződésének 3.2. pontjában szereplő italszolgáltatás tevékenységi körét a tulajdonos önkormányzat megszünteti, amelynek cégjegyzékből történő törlésével a kft. ügyvezetőjét bízza meg.

 

Képviselő-testületi ülések hiányában 2020 decemberében a polgármesteri határozat született a helyi érdekeltségű alapítványok, egyesületek támogatási igényeiről, februárban pedig újabb támogatási igényeket bíráltak el. A döntés értelmében A Medicopter 30 000 Ft támogatásban részesül, amelyet az alapítvány 2 db vérhűtő beszerzésére fordít; a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány pedig 40 000 Ft támogatásban részesül 3 db ALARIS GW 800 volumetrikus infúziós pumpa beszerzése céljából.

 

Az önkormányzati fenntartású intézmények szokásos éves beszámolójára ezúttal online és írásos formában került sor. Fábri István polgármester – a képviselő-testület tagjainak javaslatait  figyelembe véve – úgy határozott, hogy elfogadja a Petőfi Sándor Művelődési Ház 2020. évi beszámolóját, a 2021. évre vonatkozó munkatervét és a 2021. évi Szolgáltatási tervét; továbbá szintén elfogadja a Sinka István Községi Könyvtár 2020. évi beszámolóját és a 2021. évre vonatkozó munkatervét. Bár már nem önkormányzati fenntartású, de a településen működő Krammer Teréz Zeneiskola AMI a korábbi gyakorlatnak megfelelően félévente elkészíti és ismerteti beszámolóját. A polgármester – a képviselő-testület támogatásával – a beszámolót elfogadta.

Bizottsági, valamint képviselő-testületi egyeztetéseket követően elkészült Csömör Nagyközség 2021. évi költségvetési rendelete, amely a csomor.hu oldalon megtekinthető.

Megszakítás