Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Polgármesteri rendeletek és határozatok veszélyhelyzet idején- 2021 május

2021 június 24. –
Képviselő-testületi beszámolók

A kormány döntése értelmében a tavaszi időszakhoz hasonlóan 2020. november 3-ától a kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet idejére az önkormányzatok működési rendje megváltozott, a képviselő-testületi ülések szünetelnek. Ezen időszak alatt a polgármester rendeleti úton hozhat döntéseket. Fábri István polgármester a veszélyhelyzet kihirdetésekor hangsúlyozta, hogy a rendeleteket a képviselő-testület tagjaival minden esetben egyezteti. Ennek megfelelően képviselői személyes és internetes (online) konzultációk, illetve bizottsági előkészítések után születtek a döntések. Ezek összefoglalója olvasható az alábbiakban.

A tavalyi évben a pandémiás helyzetre való tekintettel a képviselő-testület úgy döntött, hogy a gyermek és szociális étkeztetése szolgáltatás beszerzésére nem ír ki pályázatot, hanem meghosszabbítja a jelenlegi szolgáltató szerződését. A járványhelyzet enyhülésével azonban lehetővé vált a pályázat lebonyolítása, így a képviselők javaslatára Fábri István polgármester kihirdette a közétkeztetési pályázatot, amelyre referenciáik alapján hat szolgáltatót hívtak meg.

Az Vörösmarty utca 1. szám alatt található (művelődési ház melletti) önkormányzati tulajdonú kis  épület hasznosítására az önkormányzat pályázatot hirdetett. A beérkezett pályázatok alapján az önkormányzat a Cedek Emih Izraelita Szeretetszolgálattal köt bérleti szerződést.

Az Úttengely Kft.-vel a Kálvária utca és Kálvária köz aszfaltozására 2020. szeptember 23-án kötött vállalkozási szerződést módosították, mivel időközben elhárultak a II. ütem elvégzésének akadályai, így a munkálatok a 2. üteme egyszerre fejezhetők be. Továbbá az I. ütem (Kálvária utca) szegélyeinek lakossági igények szerinti jobb használhatósága miatti átépítését és az alépítményi munkák mennyiségi változása miatti pótmunkákat rendel meg, 1.801.328,- Ft-os áron.

A képviselő-testület javaslata alapján a Határ úti kiemelt fejlesztési területre vonatkozóan a tulajdonosokkal 2020 évben kötött településrendezési szerződéseket úgy módosították, hogy a kialakításra kerülő út szélessége 12 méter lehessen.

A Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság javaslata alapján a WIFI4EU program keretében a telepítésre pályázó cégek közül az önkormányzat a Printer Fair Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t bízza meg. Szintén a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság javasolta a Középhegy utca 4. szám alatti önkormányzati ingatlan tereprendezési munkáira az UHRINWEST Kft.-t, bruttó 1.496.822,- Ft-os árajánlata alapján.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kertészeti munkáira és az önkormányzati rendezvények virágkötészeti munkáira a Három Kertész Kft.-vel köt szerződést 10 hónap időtartamra bruttó 1.300.000 Ft értékben kötöttek szerződést

A 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelést és beszámolót a polgármester határozatával elfogadta. 

Az önkormányzat pályázatot hirdet területi védőnői munkakör betöltésére.

Az Év Pedagógusa díjat kapott Kovács Jenő Gyula, a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa; Fodor Mária, a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda pedagógusa, valamint Fülöpné Szakolczai Nóra, a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola pedagógusa. A díjazottak nettó 100.000 Ft jutalomban részesültek.

Az önkormányzat lakossági akciót hirdetett esővízgyűjtő edények beszerzésére. 

Az önkormányzati tulajdonú Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Csömöri Sport- és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft. benyújtotta a 2020. évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját. Fábri István polgármester mindkét beszámolót elfogadta. Ezzel egyidejűleg a polgármester – a képviselő-testület tagjainak véleményét figyelembe véve – megállapította a két önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. ügyvezetőjének díjazását. 

Döntés született arról, hogy  lakossági igények alapján a Csömöri Községgondnokság, a közúti közlekedés szabályait is figyelembe véve a forgalomlassító virágládákat  helyez el a Kossuth utcában, Rét utcában, Erzsébet utcában, Középhegy utcában, Árpád utcában, Laky utcában, Liget utcában, Árpádföldi utcában és a Vágóhíd utcában.

Az önkormányzat településrendezési szerződést köt 0207/41, 0207/42, 0207/45 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan annak érdekében, hogy a 0207/41 hrsz.-ú ingatlan az önkormányzat tulajdonába kerüljön a majorszegi játszótér bővítése céljából.

A képviselő-testület javaslat alapján döntés született arról, hogy a 3333/2 hrsz.-ú ingatlan 3304 hrsz.-ú (Csömöri út) ingatlanon lévő közműcsatlakozásait áthelyezik a 3333/2 hrsz.-ú ingatlanon belülre és a munkák elvégzéséhez szükséges tervezési és kivitelezési költségekhez 1.000.000,- Ft-ot biztosítanak.

 

Fábri István polgármester felkérte a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy az önkormányzat által elfogadott 2020. évi beszámolót az alábbiak szerint egészítse ki, és a következő évek beszámolóit e szerint készítse el, valamint az önkormányzattal történő kapcsolattartás és ellenőrzések az alábbiak szerint alakuljanak:

  • Csömör közigazgatási területén lévő bevásárló központokban elkövetett bűncselekmények statisztikái elkülönítve szerepeljenek a település egyéb területén jelentkező bűnesetektől.
  • A halálos kimenetelű balesetek statisztikáját az aktuális évben kérik feltüntetni, amennyiben ez nem lehetséges, legalább a megjegyzés rovatban szerepeljen, vagy a beszámoló mellékletében kerüljön megemlítésre.
  • Az önkormányzat kéri, hogy nagyobb rendszerességgel legyenek sebességmérések Csömör területén.
  • Kérik, hogy az ittas vezetőkkel szemben a rendőrség hatékonyabban lépjen fel.
  • Tanulmányi időszakban az iskola és óvoda környékén gyakoribb ellenőrzésekkel legyenek jelen.
  • Kérik, hogy a helyszíni ellenőrzések időpontjáról előzetesen értesítsék az önkormányzatot.
  • A rendőrség folyamatosan működjön együtt az önkormányzattal, illetve az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottsággal, és a személyes kapcsolattartás a pandémiát megelőző időszaknak megfelelő rendszerességgel térjen vissza.

 

Megszakítás