Üdvözöljük!

Polgármesteri rendeletek és határozatok veszélyhelyzet idején – 2021 március

2021 május 25. –
Képviselő-testületi beszámolók

A kormány döntése értelmében a tavaszi időszakhoz hasonlóan 2020. november 3-ától a kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet idejére az önkormányzatok működési rendje megváltozott, a képviselő-testületi ülések szünetelnek. Ezen időszak alatt a polgármester rendeleti úton hozhat döntéseket. Fábri István polgármester a veszélyhelyzet kihirdetésekor hangsúlyozta, hogy a rendeleteket a képviselő-testület tagjaival minden esetben egyezteti. Ennek megfelelően képviselői személyes és internetes (online) konzultációk, illetve bizottsági előkészítések után születtek a döntések. Ezek összefoglalója olvasható az alábbiakban.

Az elmúlt év őszén a képviselő-testület megismerte a Csömöri-patak állapotfelmérésének eredményeit és úgy határozott, hogy a patak rehabilitációja alapos szakmai előkészítést igényel. A Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság javaslatát figyelembe véve a Csömöri patak rehabilitációs tanulmánytervének elkészítésével a 4STREAM Mérnöki Kft-t bízták meg bruttó 1.397.000 Ft forint értékben.

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a helyi oktatási és nevelési intézmények, valamint a Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Védőnői Szolgálat ezúttal is elkészítették éves gyermekvédelmi beszámolójukat. A dokumentumok áttekintését követően Fábri István polgármester elfogadta az intézmények 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolóját és átfogó értékelését.

 

A hatályos szerződés lejárata miatt az önkormányzat gyermek és szociális étkeztetése szolgáltatás beszerzésére pályázatot írnak ki. Az ajánlati felhívást a jelenlegi beszállító mellett három további cég számára küldték meg referenciáik alapján.

 

Korábban a képviselő-testület úgy határozott, hogy az épülő 16 tantermes iskolaépületben saját főzőkonyhát hoznak létre, ám a 2020-2021 évben bekövetkezett járványügyi kiadásokból adódó költségvetési hiány miatt a polgármester a képviselő-testülettel egyetértésben az erre vonatkozó határozatot visszavonta.

 

Az általános iskola- és tanuszoda-fejlesztés érdekében szükségessé vált a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv módosítása. A 0184/28 hrsz.-ú ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánították.

 

Ugyancsak kiemelt fejlesztési területté nyilvánították a Határ úti gazdasági ipari területfejlesztés érdekében 1. ütemben a 022/2, 022/3, 022/4, 022/33, 022/34, 022/7, 022/8, 022/9, 022/10, 022/11, 022/12, 022/31, 022/32, 022/14, 022/15, 022/16 hrsz.-ú ingatlanokat.

 

A képviselő-testület korábbi döntésének értelmében a Móricz Zsigmond utca alatti 0218/409 – 0218/442 hrsz.-ú ingatlanokat belterületbe vonásáról szintén határozat született.

 

A Helyi Építési Szabályzat módosítását a fenti határozatnak megfelelően az önkormányzat elindította.

 

Elfogadták a Rákóczi út 4. sz. alatti ingatlan házirendjét.

 

A képviselő-testület megvitatta az önkormányzati tulajdonú CSÖTESZ Nonprofit Kft., valamint a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának összegét. Tekintve, hogy a tiszteletdíjak az elmúlt években nem módosultak, miközben a munkamennyiség és a felelősség növekedett, ezért a képviselők támogatták a tiszteletdíj összegének emelését. 2021. április 1. napjától a két önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. felügyelőbizottsági tagjainak tiszteletdíját 60.000 Ft, míg a felügyelőbizottságok elnökeinek tiszteletdíját 72.000 Ft összegben állapították meg és ezzel egyidejűleg a két nonprofit kft. éves működési támogatását a különbözet összegével  megnövelték.

 

A pandémiás helyzetre való tekintettel módosult a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet. A változás értelmében a képviselő-testület által átruházott hatáskörökben hozott döntésekről a bizottsági elnököknek vagy megbízottjaiknak a döntés meghozatalától számított 30 napon belül írásban vagy elektronikus úton be kell számolniuk a képviselő-testület tagjainak.

 

Az elmúlt időszakban többször felmerült, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedésre kialakított útvonalakon megnőtt a lóval közlekedők száma, amire ezek az útvonalak műszakilag nem alkalmasak. A képviselő-testület tagjaival egyetértésben módosítottak a közterületek használatára vonatkozó rendeletet. Eszerint a jövőben tilos lesz a lovas közlekedés a következő útvonalakon:

  • Laky bekötőút kerékpáros és gyalogos útja
  • Major út kerékpáros és gyalogos útja
  • Patak sétány a Bulgárkerttől a Jókai utcáig terjedő szakaszon

 

 

Megszakítás