Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Recepcióst-karbantartót keresnek

2020 december 17. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömöri Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet recepciós-karbantartó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony         

Foglalkoztatás jellege:          teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Csömöri Polgármesteri Hivatal recepciós feladatainak ellátása, ügyfelek tájékoztatása, kisebb mértékű karbantartási munkák elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ” Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy műszaki középiskolai végzettség.
 • A határozatlan időtartamú jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) használata,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó kommunikációs készség, rendszerető képesség, teljesítmény-orientáltság, gyakorlati gondolkodás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • szakmai önéletrajz a Kttv. 5. sz. melléklet szerinti adattartalommal,
 • legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84.-85 §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor nem áll fenn,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. 02. 01

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 01. 22.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Katona Péter jegyző nyújt, a 06-28/544-042 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: recepciós – karbantartó

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 01. 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

 

 

Megszakítás