Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Szalagkorlátot telepít az Önkormányzat

2017 október 20. –
Önkormányzati, települési hírek

Az október 19-ei képviselő-testületi ülésen áttekintették a legsürgetőbb közlekedésbiztonsági fejlesztésekkel kapcsolatos teendőket. Döntés született arról, hogy a Laky bekötőút mentén további szalagkorlátokat helyeznek el. Erre a célra az önkormányzat használt, de még jó állapotban lévő szalagkorlátot vásárol a Magyar Közút Zrt.-től, így 5 millió forint összértékben körülbelül 700 m szalagkorlát készülhet el.

A képviselők megvitatták a Széchenyi úti mini körforgalom áttervezésével és átépítésével kapcsolatos kérdéseket is. A közlekedési szempontból kritikus kereszteződés átépítésére több terv és elképzelés is született. A már elkészült és bemutatott tervek alapján kiderült, hogy a Laky-sarki körforgalommal azonos méretű ezen a helyszínen csak rendkívül szűkösen férne el, ami további balesetveszély, valamint lakossági konfliktusok forrása lehet. Egy másik lehetőség – balatonfüredi mintára – hogy a jelenleginél nagyobb, de a Laky-sarki körforgalomnál kisebb méretű körforgalmat alakítanak ki, középen térköves kiemeléssel. Az ilyen körforgalmakban a nagyobb méretű járművek csak jelentősen lelassítva, a térköves kiemelésre ráhajtva tudnak áthajtani, a személygépkocsik azonban akadálytalanul, de lassítva, az elsőbbségi szabályok betartásával tudnak közlekedni. A képviselő-testület úgy határozott, hogy ezen koncepció szerint készüljenek el a körforgalom tervei.

Megvitatták a Hunyadi utca-Gorkij fasor kereszteződésének forgalomlassító terveit is. A testület mérlegelés után úgy döntött, hogy a zebra kiemelésével és fényjelzések alkalmazásával igyekszik lassítani a veszélyes kereszteződésben a forgalmat. Döntés született arról is, hogy a település számos pontján figyelmeztető felfestéseket helyeznek el, amelyek a harmincas sebességkorlátozásra hívják fel az autósok figyelmét. A Szabadság út közlekedésbiztonsági problémáit – amelyek jellemzően az úttesten történő parkolásból fakadnak – új parkolóhelyek létrehozásával igyekeznek orvosolni. Folyamatban van emellett a Hősök tere, valamint a Major úti HÉV-átjáró áttervezése is.

Döntés született a helyi népszavazási kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számáról is. A képviselő-testület a környéken egyedülálló módon, a törvény által meghatározott intervallumon belül a legalacsonyabb mértékben, a lakosság 10 százalékában határozta meg az arányt. Kistérségünk más településein a választópolgárok 15-25 százalékának aláírása szükséges helyi népszavazás kezdeményezéséhez, ám a csömöri önkormányzat úgy határozott, hogy a lehető legnagyobb lehetőséget kívánja biztosítani a csömöri polgároknak a helyi közügyekben való érdemi részvételre.

Az ülésen a képviselő-testület módosította a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletet. Erre részben jogharmonizáció miatt volt szükség, hiszen az építéshatósági eljárás országosan változott (például megszűnt a használatbavételi engedély). A testület úgy határozott, hogy közterület-használati engedély maximum 90 napra adható, az elhelyezni kívánt tárgy megjelölése mellett, az országosan egységes 2000 Ft/nm/hó áron, továbbá a fizetési módok között a készpénz és a csekk mellett az átutalásra  is lehetőséget biztosítanak. Az engedélyt annak kell kérnie, akinek érdekében áll a használat, vagyis a tulajdonosnak, használónak, vagy a vállalkozónak. 

Kiválasztották a Formás utcai aszfaltozás és csapadékvíz-elvezetés kivitelezőjét. A beérkezett árajánlatok alapján az Aszfalt és Bontás Kft. ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek, amely az eredeti elképzelésekhez képest magasabb műszaki tartalommal bír, ugyanis az aszfaltozást megelőzően a teljes útfelületen profilmarást végeznek és egy vékony ágyazati réteget helyeznek el az egyenetlenségek kiegyenlítése érdekében. 

 

Megszakítás