Üdvözöljük!

Szennyvíztisztítás korszerűsítése

2014 december 19. –
Önkormányzati, települési hírek

Az Önkormányzat hosszú ideje folytat egyeztetéseket a DMRV Zrt.-vel arról, milyen fejlesztéssel lehetne megoldani a mostani szennyvíztisztító korszerűbb működését, mivel jelenleg Csömör szennyvíztisztító telepének tisztítási technológiája, a kibocsátott tisztított szennyvíz minőségi paramétereinek tekintetében több esetben nem képes teljesíteni a hatósági előírásokat.

A 2007-2013 közötti időszakban a Környezet és Energia Operatív Program – 7.1.0/11 Derogációs vízi-közmű projektek előkészítése című konstrukciója biztosított lehetőséget a pályázatok előkészítéséhez azon települések, agglomerációk esetén is, ahol eddig – jellemzően forráshiány miatt – a pályázati dokumentáció elkészítését nem tudták vállalni, ugyanakkor fejlesztési kötelezettséggel bírnak. Ezt a lehetőséget a Csömör Nagyközség Önkormányzata is igénybe vette. Csömör Nagyközség Önkormányzata a pályázatát 2013. május 13-án nyújtotta be a NKEK Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-hez, az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez „Csömör Nagyközség szennyvíztisztításának korszerűsítése” címmel. A Támogató Szervezet a pályázatot támogatásra érdemesnek találta, így 2013. június 29-én Támogatói Okirat került aláírásra. A projekt azonosítószáma: KEOP-7.1.0/11-2013-0028.

Csömör Nagyközség Önkormányzata a KEOP előirányzatból egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely előirányzat a Kohéziós Alapból támogatott.

Az előkészítési projekt összköltsége: nettó 14.100.000 Ft

A támogatási intenzitás: 85%

Támogatás: nettó 11.985.000 Ft Ft

Önrész: nettó 2.115.00 Ft

Az előkészítési projekt magába foglalta a megvalósításához szükséges beszerzési/közbeszerzési dokumentációk, a megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés, a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítését, illetve a tervek engedélyeztetési eljárását, a jogerős engedély beszerzését. Az engedélyező hatóság a vízjogi létesítési engedélyt várhatóan még ez évben kiadja, ezáltal Csömör Nagyközség Önkormányzata egy fontos feladat végéhez érkezett. 

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. Csömör Nagyközség Önkormányzata a most induló ciklusban az EU célkitűzésihez illeszkedve szeretné megvalósítani a szennyvíztisztító telep korszerűsítését. Az Önkormányzat az előkészítési projekt befejezésével felkészülten várja megvalósításra vonatkozó pályázati kiírás megjelenését.

 

Megszakítás