Üdvözöljük!

Szeptember 23-án Képviselő-testületi ülést tartanak

2021 szeptember 20. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 23-án, csütörtökön 15.00 órától tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

NAPIRENDI PONTOK

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről            

Előterjesztő: Fábri István polgármester

 

2.) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda 2021/2022. évi munkaterve, Szervezeti Működési Szabályzata és házirendje    

Előterjesztő: Tormay-Lesták Mária alpolgármester           

Meghívott vendég:

Böde Julianna igazgató (Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda)

Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens (Polgármesteri Hivatal)

 

3.) A Csömöri Evangélikus Rózsakert Óvoda 2021/2022. évi munkaterve

Előterjesztő: Tormay-Lesták Mária alpolgármester   

Meghívott vendég:

Biró Zsuzsanna intézményvezető (Csömöri Evangélikus Rózsakert Óvoda)

Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens (P.H.)

 

4.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás, pályázatok kiírása       

Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                            

Előterjesztést készítette: Varga Virág igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

5.) A Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2020/2021. évi beszámolója       

Előterjesztő: Tormay-Lesták Mária alpolgármester   

Meghívott vendég: Ráduly Ildikó igazgató
(Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola)

Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens (P.H.)

 

6.) Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyre kiírt pályázatra jelentkező pályázók meghallgatása               

Előterjesztő: Fábri István polgármester   

 

7.) A helyi környezetvédelemről szóló rendelet módosítása – gallyazási előírás hatályon kívül helyezése                                

Előterjesztő: Tihanyi Ferenc bizottsági elnök, Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság

Előterjesztést készítette: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

8.) Közösségi együttélés szabályainak megsértéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása – egyes állattartási jogszabálysértések szankcióinak hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság

Előterjesztést készítette: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

9.) A Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. – 2021. évi első féléves pénzügyi beszámolójának megvitatása 

Előterjesztő: Pásztor Sándor képviselő

Előterjesztést készítette: Dinnyés-Nagy Krisztina pénzügyi asszisztens- (Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)

 

10.) A Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. – személyi állomány bővítésének finanszírozási kérése                     

Előterjesztő: Pásztor Sándor képviselő

Előterjesztést készítette: Kovácsné Epres Csilla ügyvezető (Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)

 

11.) Költségvetési forrás biztosítása a Csömöri Horgásztó vízminőségét és vízügyi fenntarthatóságát vizsgáló szakértői munkákra        

Előterjesztő: Fábri István polgármester 

 

12.) A Csömöri Bringaközpont beruházásához kapcsolódó tervezői szerződés kiegészítése         

Előterjesztő: Fábri István polgármester 

Előterjesztést készíti: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)           

 

13.) Költségvetési forrás biztosítása a pályázati támogatással megvalósuló labdarúgó edzőpálya építéséhez                                

Előterjesztő: Fábri István polgármester 

Előterjesztést készíti: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)         

 

14.) HÉV-átjáró átépítéséhez költségvetési forrás biztosítása 

Előterjesztő: Fábri István polgármester

                                                                                                          

15.) Javaslat Kistarcsa Város Önkormányzatával közös munkacsoport létrehozására a Határ úti hulladéklerakó működésével kapcsolatos problémák folyamatos egyeztetése céljából

Előterjesztő: Fábri István polgármester 

 

16.) 2021. évi költségvetési rendelet módosítása         

Előterjesztő: Eigler Tamás bizottsági elnök, Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                  

Előterjesztést készítette: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P. H.)

 

17.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései      

Képviselők, Hivatalvezetők   

 

– Z Á R T   Ü L É S –

  

1.) Önkormányzati hatósági ügyben fellebbezés elbírálása            

Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság                     

Előterjesztést készítette:

Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

2.) Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyre kiírt pályázatok elbírálása                        

Előterjesztő: Fábri István polgármester

                            

Csömör, 2021. szeptember 17.

 

 

Megszakítás