Üdvözöljük!

Takarítót keresnek az egészségházba

2020 december 18. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Csömöri Egészségház takarító
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege: Rész munkaidő heti/30 óra

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Hév Állomás utca 2.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

Tisztán és rendben tartja az Egészségház belső tereit, valamint az épület előtti területet.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Általános iskola 8 osztály
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  • sikeres pályázat esetén 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes részletes szakmai önéletrajz,
  • legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábri István polgármester nyújt, a 0628-544-048   -as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Csömör Nagyközség Önkormányzat Fábri István polgármester címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gondnok-karbantartó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást bármikor eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 22.

 

Megszakítás