Üdvözöljük!

Tudnivalók az önkormányzati választásokról

2014 augusztus 12. –
Önkormányzati, települési hírek

Október 12-én 06.00 és 19.00 óra között adhatjuk le voksunkat a helyi önkormányzati képviselőkre és polgármesterjelöltekre. Ugyanekkor a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására is sor kerül. Fontos különbség a parlamenti választásokhoz képest, hogy akik nemzetiségi önkormányzati választásra jogosultak, azok a helyi önkormányzati választáson is szavazhatnak!

 

HELYI önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása

 

Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket?

A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve a korábbi négy év helyett már öt évre választjuk.

 

Kik jogosultak részt venni a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán?

Magyarország Alaptörvénye alapján minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgárt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen (ez az úgynevezett aktív választójog).

 

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson?

Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme.

 

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár indulhat-e jelöltként az önkormányzati választáson?

Igen, amennyiben regisztrált, és szerepel a központi névjegyzékben.

 

A magyarországi lakcímmel rendelkező EU-s állampolgároknak kell-e regisztrálniuk, ha részt akarnak venni (választópolgárként vagy jelöltként) az önkormányzati választáson?

A magyarországi lakcímmel rendelkező európai uniós állampolgároknak nem kell regisztrálniuk, automatikusan felkerülnek a névjegyzékbe.

 

Szükséges-e az adott településen lakóhellyel rendelkezni a jelöltté váláshoz?

Nem, a választópolgár bármely választókerületben választható, nem kell azon a településen laknia, ahol önkormányzati képviselővé, polgármesterré, főpolgármesterré jelölik.

 

Szükséges-e az adott választókerületben lakóhellyel rendelkezni ahhoz, hogy a választópolgár jelöltet ajánlhasson?

Igen, szükséges. Jelöltet csak az a választópolgár ajánlhat, akinek lakcíme a választókerületben van.

 

Mit értünk választókerület alatt az önkormányzati választás alkalmával?
Választókerület:
• a polgármester választása, illetve a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település települési önkormányzati képviselőinek választása tekintetében a teljes település,
• a megyei közgyűlés tagjai választásának tekintetében a megye, de a megyei jogú városok, ill. a főváros nélkül.

Mettől meddig gyűjthetik a jelöltek az ajánlásokat?

Ajánlást gyűjteni augusztus 25-től szeptember 8-ig lehet.

 

Lehet-e több jelöltet ajánlani?

Igen, a korábbi önkormányzati választástól eltérően, de hasonlóan az országgyűlési ill. európai parlamenti választáshoz, egy választópolgár akár több jelöltet, ill. megyei listát is ajánlhat (de egy jelöltet, ill. megyei listát csak egyszer).

 

Mely szervezetek lehetnek jelölő szervezetek?

A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény szerint bejegyzett pártok, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint bejegyzett társadalmi szervezetek.

  

Hogyan választjuk az önkormányzati képviselőket a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településeken?

A 10 ezer vagy annál kevesebb lakosú településen a helyi önkormányzati képviselőket a település választópolgárai egyéni listás választási rendszerben választják meg, ahol a település egy választókerületet alkot. A képviselőtestület tagjainak száma 8 fő lehet, a település lakosságszámától függően.

A választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a megválasztható képviselők száma. Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

 

Hány települési képviselő választható a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településeken?

A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településen a képviselők száma:
• 100 lakosig 2 fő,
• 1000 lakosig 4 fő,
• 5000 lakosig 6 fő,
• 10 000 lakosig 8 fő.

 
Mennyi ajánlás szükséges az egyéni listás képviselő-jelölt és az egyéni választókerületi jelölt indításához?

Egyéni listás, képviselőjelölt a korábbi választásokhoz hasonlóan az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 százaléka jelöltnek ajánlott.

 

Hogyan választjuk a megyei közgyűlés tagjait?

A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. Érvényesen szavazni csak egy listára lehet.

 

Hogyan választjuk a polgármester?
A polgármestert a települések  választópolgárai közvetlenül választják. Érvényesen szavazni kizárólag egy jelöltre lehet. Polgármester  az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

 

 A polgármester-jelöltséghez mennyi ajánlás kell?
10 000 vagy annál kevesebb lakosú település  esetén polgármesterjelölt az lehet, akit a település  választópolgárainak legalább 3 százaléka ajánl.

Hány szavazólapot kapunk az önkormányzati választáson?

Három szavazólapot (települési önkormányzat, polgármester, megyei önkormányzat

választása)

 

Egy szavazólapon érvényesen hány szavazatot lehet leadni?

A 10 ezer fő alatti települések képviselőtestületeinek választásakor legfeljebb annyi szavazatot lehet leadni, ahány mandátumot (2, 4, 6 vagy 8) kiosztanak a településszámtól függően. Az összes többi szavazólapon érvényesen csak egy szavazatot lehet leadni. Szavazni két, egymást metsző vonallal lehet (pl. X vagy +).

 

Mikor vannak nyitva a szavazóhelyiségek?
Szavazni a szavazás napján (október 12-én) 6 órától 19 óráig lehet.

 

Milyen feltételekkel tudok szavazni?

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját. A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt aláírással igazolja.

 

Fogyatékossággal élek. Milyen segítséget kaphatok?

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

  • Braille-írással készült értesítő megküldése,
  • könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
  • Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
  • akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.

A választás kitűzése után kérhet mozgóurnát.

A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

 

Ki igényelhet mozgóurnát, és hogyan?

Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok, akik:

·  mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,

·  vagy fogvatartásuk miatt akadályozottak.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

Mozgóurnát október 10. 16 óráig a helyi választási irodától, a szavazás napján (október 12. 15 óráig) pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Mozgóurnát személyesen (a polgármesteri hivatalokban működő választási irodákban), levélben, online lehet igényelni. A mozgóurnát csak olyan címre lehet kérni, amely ugyanazon szavazókörben található, ahol a választópolgár lakik.

 

Lehet-e levélben vagy meghatalmazással szavazni?
Nem. Szavazni kizárólag személyesen lehet.

 

Ha a szavazás napján nem a lakóhelyemen tartózkodom, hogyan tudok szavazni?

Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is rendelkezik, választhat, hogy melyik település önkormányzatának megválasztásában szeretne részt venni. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási irodától. Átjelentkezni október 10-én 16 óráig kizárólag a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (vagyis június 23-ig) létesített tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel, hogy a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

 

Lehet-e külképviseleten (Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain) szavazni?
Az önkormányzati választás alkalmával a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a külképviseleten való szavazást.

 

Mikor kezdődik a kampány? Van kampánycsend?

A hivatalos kampány augusztus 23-án kezdődik és a szavazás napján (október 12.) 19 óráig tart. Kampánycsend az országgyűlési és az európai parlamenti választáshoz hasonlóan nem lesz.

 

Milyen választási bizottságok működnek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán?

Az önkormányzati választáson az alábbi választási bizottságok működnek:
• szavazatszámláló bizottság,
• helyi választási bizottság,
• területi választási bizottság,
• nemzeti választási bizottság.

 

A választási bizottságok megbízott (delegált) tagjainak az adott településen vagy választókerületben kell-e lakniuk?

A választási bizottságok jelölő szervezetek által delegált tagjainak nem kell az adott település vagy választókerület lakosainak lenniük.

 

Kapnak állami támogatást az önkormányzati választáson induló jelöltek?

Nem, az önkormányzati képviselők választása során a jelöltek, jelölő szervezetek nem részesülnek kampánycélú költségvetési támogatásban.

 

 

 

NEMZETISÉGI önkormányzati képviselők választása

 

Csömörön szlovák és német nemzetiségi önkormányzati képviselőkre lehet majd szavazni.

 

Milyen feltételekkel szavazhatok a nemzetiségi listára?

A választópolgárok szeptember 26-ig vetethetik fel magukat a nemzetiségi névjegyzékbe. Aki nem veteti fel magát a nemzetiségi névjegyzékbe, az nem szavazhat a nemzetiségi képviselők választásán, és nem is indulhat jelöltként.

 

Hogyan lehet nemzetiségiként regisztrálni?

Regisztrálni személyesen vagy levélben a  polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodában, illetve online a www.valasztas.hu  honlapon  lehet.

   

Hogyan lehet jelöltté válni?

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján (július 29-én) szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.

A területi (megyei, fővárosi) nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a fővárosban, megyében kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a nemzetiségi választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte.

Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a nemzetiségi szervezet állíthat listát, amely a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán legalább a választások tíz százalékában önállóan jelöltet állított, és amely a nemzetiségi választópolgárok legalább két százalékának ajánlását összegyűjtötte.

 

A települési nemzetiségi önkormányzati választáson csak az indulhat jelöltként, aki az adott településen lakik?

Nincs ilyen kötöttség.

 

Ki lehet jelölt a nemzetiségi önkormányzati választáson?

A jelöltnek szerepelnie kell az adott nemzetiségi névjegyzékben, és a megelőző két nemzetiségi önkormányzati választáson (illetve azokat követő esetleges időközi választásokon) nem lehetett más nemzetiség jelöltje.

Nyilatkoznia kell továbbá, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, továbbá a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

 

Hány jelöltet ajánlhatok a nemzetiségi választáson?

Egy nemzetiségi választópolgár egy adott nemzetiség több jelöltjét is ajánlhatja. Csak annak a nemzetiségnek a jelöltjeit lehet ajánlani, amilyen nemzetiségként a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

 

Mettől meddig gyűjthetik a jelöltek, jelölő szervezetek az ajánlásokat?

Ajánlást gyűjteni augusztus 25-től

a)    a települési önkormányzati jelölt számára szeptember 8-ig,

b)   a területi, országos listára szeptember 9-ig lehet.

 

Hány évre választják a nemzetiségi önkormányzatokat?

A korábbiaktól eltérően a nemzetiségi önkormányzatokat öt évre választják.

 

Hogyan működik a helyi, területi és országos nemzetiségi választás?

Az októberi 12-i nemzetiségi választások újdonsága, hogy egyszerre tartják a helyi, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választást. A települési nemzetiségi önkormányzatokhoz hasonlóan már a megyei/fővárosi és az országos nemzetiségi önkormányzatokat is közvetlenül választják, vagyis megszűnik a korábbi elektori rendszer.

A területi és az országos nemzetiségi listákra azok a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is szavazhatnak, akik olyan településen élnek, ahol – mivel nem vallották magukat legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak – a települési választást nem lehet kitűzni.

 

Hány tagúak a települési nemzetiségi önkormányzatok?

·  három fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a  választás kitűzésének napján (július 29-én) a településen kevesebb mint száz fő,

·  négy fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a  választás kitűzésének napján (július 29-én) a településen legalább száz fő.

  

Hol lehet szavazni a nemzetiségi önkormányzatokra?

A szavazókör pontos címét a megküldött értesítő tartalmazza.

Ahol legalább egy nemzetiség települési önkormányzati választását kitűzték, ott egy külön létrehozott nemzetiségi szavazóhelyiségben lehet szavazni.

Csömör Nagyközségben a nemzetiségi szavazókör a Petőfi Sándor Művelődési Házban (2141 Csömör, Vörösmarty u. 1.) lett kijelölve, amely akadálymentes.

   

A nemzetiségi választópolgár hány jelöltre szavazhat?

A nemzetiségi választópolgár a nemzetiségi önkormányzati választáson legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi képviselő a településen választható (három (csömöri német) vagy négy (csömöri szlovák), a regisztrált nemzetiségi választópolgárok számától függően).

A területi, ill. országos nemzetiségi önkormányzati választáson érvényesen egy listára lehet szavazni.

   

Lehet-e külképviseleten (Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain) szavazni?

A nemzetiségi önkormányzati választás alkalmával a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a külképviseleten való szavazást.

 

Ha a szavazás napján nem a lakóhelyemen tartózkodom, hogyan tudok szavazni?

A nemzetiségi önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is rendelkezik, az választhat, hogy melyik településen szeretne részt venni a választáson. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási irodától. Átjelentkezni október 10-én 16 óráig kizárólag a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (vagyis június 29-ig) létesített tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel, hogy a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. Az átjelentkezés a nemzetiségi választásra a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására együtt történik.

 

A nemzetiségi választáson is lehetőség van az adatletiltásra?

Igen, de ha nemzetiségi választópolgárként regisztrál a nemzetiségi választásokra, nemzetiségének országos önkormányzata az ajánlóívek átvételekor és a szavazás előtt 35 nappal mindenképpen megkapja az Ön nevét és lakcímét az ajánlásgyűjtés elősegítése érdekében.

 

Kapnak állami támogatást a nemzetiségi önkormányzati választáson induló jelöltek?

Nem, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása során a jelöltek, jelölő szervezetek nem részesülnek kampánycélú költségvetési támogatásban.

 

 

 

 

 

 

 

Megszakítás