Üdvözöljük!

Új bölcsőde létesítése Csömörön a Laky Kúria átalakításával

vekopcsomor

A támogató neve: Pénzügyminisztérium
A kedvezményezett neve: Csömör Nagyközség Önkormányzata
A projekt címe: Új bölcsőde létesítése Csömörön a Laky kúria átalakításával
A támogatási szerződés szerinti támogatási összeg: 578,77 millió forint

A projekt tartalmának bemutatása: 

Új bölcsőde építését tervezzük Csömörön, egy más célra használt, önkormányzati tulajdonú épület átalakításával és bővítésével. Jelenleg nincs bölcsőde a településen, bár a helyi magánintézményekbe önkormányzati támogatással járhatnak a gyerekek. A fejlesztés eredményeként két csoportos bölcsőde jön létre 28 férőhellyel. Mindez segíti a kisgyermeket nevelő családok életét, a hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő korai megsegítését, illetve az önkormányzat bölcsődei szolgáltatás ellátási kötelezettségének teljesítését.

A projekt átfogó célja a település népességmegtartó képességének erősítése, a családok életkörülményeinek és a munkába állás feltételeinek javítása, ami hozzájárul a gazdaság erősödéséhez.

Specifikus célok: A kormányzati céloknak megfelelően a 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító intézményrendszer kapacitásfejlesztése, a kisgyermekes nők foglalkoztatásának elősegítése. A férőhelybővítés mellett kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő intervenciójára.

Elvárt eredmények: 28 férőhelyes, 2 csoportos bölcsőde kialakítása, a rendeletnek megfelelő eszközök beszerzése. Egyenlő esélyek megteremtése a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerekek számára. A fejlesztés eredményeként csökken Pest megyében a területi egyenlőtlenség és a bölcsődei férőhelyek terén meglévő kapacitáshiány, valamint csökken a távolság a lakóhely és az igénybe vett ellátást nyújtó intézmény között.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.03.31.

A támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-21-2021-00011

A bölcsődeépítés közbeszerzési dokumentációját a hatóságok jóváhagyták, mely után az önkormányzat az épület megépítésére közbeszerzési pályázatot ír ki 2022 februárjában.

 

Megszakítás