Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Új zeneiskolai tető és uniós pályázati szabálytalanságok

2011 december 11. –
Önkormányzati, települési hírek

A november 3-i képviselő-testületi ülés rövid összefoglalója.

A testület döntött a zeneiskola tetőszerkezetének végleges megerősítésének módjáról, valamint jótékonysági számla nyitásáról a tetőszerkezet megépítésének költségeire. A képviselők határoztak arról is, hogy a Mező, Táncsics és József Attila utcák 2010. évi augusztusi építésénél történt szabálytalanságok miatt a pótmunkák önerővé vált összegét kifizeti, hogy a fennmaradó támogatástól ne essen el az önkormányzat.

 

Október végére elkészült a zeneiskola tető- és födémszerkezetének ideiglenes megerősítése, a szakemberek állagmegóvási és veszélyelhárítási munkákat végeztek. Ezzel lehetővé vált, hogy a végleges megerősítés elkezdődhessen, valamint ennek engedélyeztetési eljárása elindulhasson. A képviselő-testület a november 3-i ülésén döntött arról, hogy a tetőszerkezetet újjáépítteti és nem javíttatja, mert ez az épület hosszabb távú élettartamát eredményezi. Az újjáépítés mellett szólt az az érv is, hogy a költségkülönbség minimális a két megoldás között. Boross Jenő képviselő javaslatára „Együtt a zeneiskoláért” névvel bankszámlát nyit az önkormányzat, amelyre magánszemélyek, vállalkozások, cégek juttathatják el felajánlásaikat, adományaikat, a zeneiskola tetőszerkezetének megépítésére. A számla nyitóösszegét a képviselők fizetik majd be, tiszteletdíjaik egy részének felajánlásával. A csömöri székhelyű P&G Hyginett Kft., valamint a Ker-Hu Kft. is hozzájárult már a tetőszerkezetet megépítésének költségeihez.

 

Október végén megtörtént a Mező, Táncsics, József Attila utcák építésével kapcsolatos beruházás végelszámolásának ellenőrzése, amely során több hiánypótlásra szólították fel az önkormányzatot. Ezenfelül a pótmunkák elszámolását nem engedélyezték a korábbi szabálytalanságok miatt. Ahhoz, hogy az önkormányzat hozzájusson a fennmaradó 22 milliós támogatási összeghez, az immár önerőnek minősített 3.699.208 Ft + ÁFA összeget ki kell fizetnie a kivitelező cégnek. A testület egyúttal döntött arról is, hogy kártérítési igényt nyújt be a projektmenedzseléssel megbízott cég felé, aki a szabálytalanságért felelős.

 

A képviselő-testület hosszas vita után végül nem támogatta, hogy a polgármesteri hivatal dolgozói év végi jutalmat kapjanak, mivel a település kedvezőtlen gazdasági helyzete miatt csak hitelből lehetne az anyagi keretet biztosítani rá.

 

A testületi ülés teljes beszámolója:

Megszakítás